Tiedotus on osa yhdistyksen jäsenpalveluita ja julkista vaikuttamista. Tiedottaminen on ajantasaista ja totuudenmukaista. Viestinnässä tulee pyrkiä vuorovaikutuksellisuuteen.

Tiedottaminen jakautuu kahteen osaan sisäiseen ja ulkoiseen. Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja jäsenpalveluista. Viestinnän avulla tehdään yhdistyksen toiminta näkyväksi.

Ulkoinen tiedottaminen liittyy teatterin tunnettuisuuden lisäämiseen Espoon suuralueilla sekä vaikuttamiseen uusiin kohderyhmiin sekä jäsenmäärän lisäämiseen. Julkisella tiedottamisella pyritään myös edistämään teatterin toimintaedellytyksiä (rahoitus, teatteritalo jne). Tavoitteena on teatterisäätiön tavoitteiden tukeminen ja vaikuttaminen. Kuitenkin yhdistys on itsenäinen päätöksenteossaan ja tiedottamisessaan.

Hallitus/vuosikokous päättävät yhdistyksen nimissä olevat kannanotot, julkilausumat, tiedotteet jne. Hallitus arvioi vuosittain yhdistyksen tiedottamista.

Yhdistyksen tiedottaja on vastuussa tiedottamisen sisällöstä ja laadusta. Hänellä on vastuu kotisivujen, Facebookin ja LV:n kumppanit-sivun ylläpidosta ja sisällöstä. Hän valmistelee hallitukselle tiedotukseen liittyviä asioita. Poikkeuksena kotisivujen blogien sisällöstä vastaa kirjoittaja. Mikäli blogin kirjoitus on yhdistyksen tavoitteiden vastainen, julkaisemisesta päättää puneenjohtaja.

 

Tiedotuksen kohteet

Sisäinen

 • oma jäsenistö

 

Ulkoinen

 • virkamiehet
 • poliitikot
 • teatteriyleisö
 • teatterissa käymättömät
 • yhteistyökumppanit (ESKO, Espoon puhallinorkesteri, Tapiolan lausujat, Espoon kirjailijat, Urkuyö ja Aaria)
 • julkinen sana
 • espoolaiset
 • suuralueet
 • pääkaupunkiseutu
 • nuoret

 

Tiedotuksen tavoitteet

Jäsentiedotus:

 • kertoa kannatusyhdistyksen ja teatterin toiminnasta
 • kertoa omista ja teatteriin liittyvistä tapahtumista,
 • kertoa jäsenpalveluista,
 • jäsenten aktivointi
 • vuoropuhelu

Ole läsnä jäsenille

Ulkoinen tiedotus

 • Tavoitteena edistää, kehittää ja tukea teatteritaidetta
 • Tavoitteena lisätä teatteritietoutta ja kasvattaa teatteriyleisöä
 • Teatterin alueellinen tunnettuisuuden lisääminen (Espoon suuralueet, pääkaupunkiseutu)
 • Uusien teatterin kohderyhmien etsiminen ja aktivointi (nuoret),
 • Jäsenhankinta
 • Teatteritalon edistäminen
 • Muu teatterin toiminnan tukeminen (esim. rahoitus)
 • Vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen, virkamiehiin ja poliitikkoihin

 

Välineet

Sisäinen tiedotus

 • Jäsenkirjeet, tavoitteena sähköinen tiedotus
 • Sähköpostipikaviestit
 • Tekstiviestejä ja puheluita käytetään poikkeustapauksissa
 • Kotisivut ovat päätiedotuskanava ajantasaiseen tiedottamiseen. Kotisivuilla
 • kerrotaan yhdistyksestä (säännöt),
 • julkaistaan toimintasuunnitelma ja -kertomus
 • kerrotaan hallituksen toiminnasta
 • kerrotaan ajankohtaisista jäseniä koskevista asioista
 • julkaistaan jäsenkirjeet
 • kerrotaan tulevista tapahtumista, seminaareista, kokouksista, jäsentilaisuuksista, teatterivierailuista jne
 • laaditaan yhteenveto yhdistyksen seminaareista, juhlista, kokouksista yms.
 • on blogikirjoituksia teatteriesityksistä, ainakin omista tuotannoista.
 • pyritään lisäämään sivujen vuorovaikutteisuutta (jäsenten teatteriarvostelut)
 • kerrotaan teatteria koskevista merkittävistä asioista.
 • Sivut ovat saneet jäseniltä kiitosta
 • Yhdistyksen tilaisuudet, seminaarit
 • Facebook jäsenten keskusteluun
  • Sivut toimivat huonosti, ehkä iäkäs jäsenkunta vieroksuu.
  • Niillä ei ole tiedotusmerkitystä
  • Tavoitteena on edelleen tarjota Facebookilla jäsenille mahdollisuus keskusteluun

Houkuttele tapahtumaan

Panosta kuviin

Kirjoita selkeästi ja tehokkaasti, mutta kuitenkin lyhyesti. 

Ulkoinen tiedotus

 • Lehdistötiedotteet, tiedotustilaisuudet, suhde toimittajiin
 • Länsiväylän kumppani-sivut
  • Sivuja luetaan vähän
  • Sivuille lisätään omia teatteriarvosteluja ja kannanottoja
 • Julkinen sana pääkohteet: HS ja LV, Tapiola-lehti, Ylenaikainen
 • Jäsenten yleisönosastokirjoitukset
 • Esitteet, lehti-ilmoitukset

 

Näy ja kuulu medioissa