Espoon kaupunginteatterin tilojen sijoittaminen kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuksen peruskorjaushanketta

Valmistelija: Antti Mäkinen

Kaupunginhallitus päättää kehottaa sivistystoimea ja teknistä ja ympäristötoimea käynnistämään Espoon kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen kehittäminen ja suunnittelu siten, että

– Espoon kaupunginteatterin tarvitsemat tilat toteutetaan kulttuurikeskuksen yhteyteen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 6.6.2016 tekemässä päätöksessä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon liitteenä olevat kehitetyt suunnitelmat uuden salin ja keskitettyjen huoltotilojen sijoittamisesta kulttuurikeskuksen yhteyteen

– hanke toteutetaan vaiheittain niin, että kulttuurikeskuksen toiminta voi peruskorjaus- ja laajennustyön ajan kohtuullisesti jatkua ilman pitempiä katkoksia,

– hankkeen hankesuunnitelma, johon sisältyvät myös suunnittelu- ja rakentamisaikataulu sekä rahoitusohjelma, tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2018 loppuun mennessä.

Esittelijän kokouksessa tarkistama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutoksin. Nämä muutokset eivät näy pöytäkirjassa.

Kulttuurilautakunta teki samansisältöiset päätökset 6.6.17. Ongelma vaan on, että päätökset tehtiin kesäkuussa ja ko elinten toimivalta päättyi Kuntalain mukaan toukokuun lopussa. Päätökset eivät siten olen lainmukaisia ja niitä ei voi toimeenpanna.