Kuvassa varapuheenjohtaja Eila Uotila ja isäntämme Raimo Venäläinen kiittävät orkideoin ja “viihdykkein” puheenjohtaja Leo Eskolaa pyyteettömästi, monipuolisesta ja runsaasta työstä yhdistyksen hyväksi

Jokaisen kokouksen alussa käymme läpi yhdistyksen taloudellisen tilanteen sekä liittyneet ja eronneet jäsenet. Jäseniä on tällä hetkellä 546.

Puheenjohtaja selitti teatterinjohtajan valintaprosessia. 1.8.17 johtajana aloittaa Erik Söderblom (lisää tietoa Erikistä ”Kaupunginteatterikansiossa). Todella kokeneita ja ammattitaitoisia hakijoita oli 34, joista kolmasosa oli ollut jo aiemmin tekemisissä Espoon teatterin kanssa. Hakijoiden määrä ja taso osoittavat, että Espoon kaupunginteatteria arvostetaan ammattilaispiireissä.

Niin kuin aina, keskustelimme jälleen kerran teatteritalosta ja omasta tulevasta strategiasta. Kaupunginhallitukselle oli annettu 8.5 salainen selonteko teatteritalon tilanteesta. Julkisen hankkeen salainen valmistelu ei perustu lakiin, päinvastoin Kuntalaki edellyttää asukkaiden ja asianosaisten mukanaoloa valmistelussa. Teatterisäätiöllä ei ole tietoa siitä, minkälainen tila ja paikka ovat valmistelussa.

Tulevasta toiminnasta todettiin, että kesäretki Heinolaan 25.7 on lähes loppuun varattu. Osallistumme Espoon päivän ohjelmaan teatterilla, asiasta tiedotetaan elokuussa. Käytiin läpi varatun ”Seuraavat 500 vuotta” varaustilanne. Tulevassa jäsenkirjeessä kerrotaan, että kaikkiin syksyn vierailuihin on varattu lippuja jäsenille jäsenetuhintaan.

Sähköpostilla suoritettu jäsenkysely on loppusuoralla. Arviolta n. 60 % jäsenistä on ilmoittanut sähköpostisoitteensa. Heistä yli kolmasosa vastasi kyselyyn.