Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Yhdistyksen 35.toimintavuosi on käynnissä ja vuotta juhlitaan yhdessä teatterin kanssa. Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on edistää teatteritalon saamista Espooseen kulttuuriaukion pohjoispuolella olevalle tontille viimeistään vuonna 2025. Toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja Espoon kulttuurielämän voimistamiseksi jatketaan. Yhteistyötä Teatterisäätiön, teatterin, espoolaisten kulttuuriyhdistysten ja muiden teatteritoiminnasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja henkilöiden kanssa jatketaan ja kehitetään. Toimintaa suunnataan vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Yhdistyksen strategia päivitetään. Graafinen ilme ja kotisivut uudistetaan.

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 11. päivänä maaliskuuta 2019. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista vuosittain neljä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tekee muut tarvittavat henkilövalinnat. Kannatusyhdistyksen edustajana Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksessa on vuosina 2018-2019 varsinaisena jäsenenä Leo Eskola ja hänen varajäsenenään Riitta Väisänen. Leo Eskola toimii säätiön hallituksen varapuheenjohtajana.

Talous

Yhdistyksen tuotot muodostuvat jäsenmaksuista. Teatteriretkien ja muiden tapahtumien kustannukset pyritään kattamaan osallistumismaksuilla.. Taloussuunnitelma esitetään toimintasuunnitelman liitteenä.

Jäsenistö

Vuoden 2019 alussa yhdistyksessä oli 562 jäsentä. Jäsenmäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Uusia jäseniä pyritään saamaan eri tapahtumien yhteydessä. Erityisesti tavoitteena on saada nuoria jäseniä teatterin piiriin. Jäsenistölle tiedotetaan toiminnasta sähköpostitse tai jäsenkirjeellä 6-8 kertaa vuodessa. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen kotisivuilla ja Fb-ryhmässä.

Toiminta

Yhdistys järjestää jäsenilleen ja teatterin ystäville tilaisuuksia, joissa teatteria ja teatteritoimintaa Espoossa tehdään tunnetuksi. Yhdistys vaikuttaa teatteripolitiikkaan Espoossa luomalla positiivista henkeä teatteritaidetta kohtaan. Keskeisin tavoite on edelleen teatteritalohankeen edistäminen. Kannatus-yhdistys seuraa tiiviisti teatteritaloasian valmistelua. Vaikuttaminen tapahtuu teatterisäätiön kautta tukemalla teatterin henkilökunnan valmistelutoimenpiteitä sekä vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin. Kannatusyhdistys voi myös resurssiensa puitteissa taloudellisesti tukea teatteritalohanketta.

– Kannatusyhdistys järjestää jäsenilleen ja muille kiinnostuneille teemailtoja ja keskustelutilaisuuksia teatteriin liittyvistä aiheista.
– Yhdistyksen 35-vuotista taivalta ja teatterin 30 vuotista toimintaa juhlitaan yhdessä teatterin kanssa syksyllä 2019
– Yhdistys varaa ja välittää lippuja Espoon Kaupunginteatterin esityksiin ja edistää kaikin käytettävissä olevin keinoin teatterin ja sen ohjelmiston tuntemusta.
– Teatteriretkiä järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisesti eri teattereihin.
– Kulttuuriin liittyvää verkostoitumista vahvistetaan erityisesti espoolaisten yhteisöjen kesken
– Yhteistyössä teatterin ja kaupunginteatterisäätiön kanssa järjestetään teatterin tulevaisuustapahtuma ja muita tilaisuuksia espoolaisille luottamushenkilöille ja kulttuurijärjestöille.
– Kannatusyhdistys kartuttaa stipendirahastoa tukeakseen Espoon Kaupunginteatterin hyväksi tehtyä työtä. Yhdistys tukee stipendeillä myös Espoon esittävän taiteen koulun (ESKO) oppilaita.
– Kannatusyhdistys kartuttaa uuden teatteritalon taiderahastoa.
– Kannatusyhdistys nimeää ja muistaa kunniajäseniä.
– Kannatusyhdistys jatkaa käsiohjelmien myyntiä teatterin esityksissä vapaaehtoistyönä vuonna 2019.
– Kannatusyhdistyksen strategia päivitetään.