Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018

Yleistä

Vuosi 2018 oli kannatusyhdistyksen 34. toimintavuosi. Teatteritalohankkeen edistäminen ja Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen tunnettuutta ja yhdistyksen jäsenhankintaa on parannettu tiedottamisella ja yhteistyöllä. Jäsentilaisuuksia ja teatteriretkiä on järjestetty perinteiseen tapaan. Jäsenistö on kyselyn mukaan ollut tyytyväistä yhdistyksen toimintaan.

Teatteritalohanke eteni vuoden 2018 aikana. Espoon kaupunginhallituksen 5.6.2017 tekemän päätöksen mukaisesti teatterin uudet tilat toteutetaan kulttuuriaukion pohjoisreunalla olevalle tontille. Kannatusyhdistys on tukenut tehtyä paikkaratkaisua ja toiminut aktiivisesti yhteistyössä teatterisäätiön hallituksen kanssa sen puolesta, että teatterin toimintaedellytykset ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet turvataan rakentamalla mahdollisimman pian hyvin toimiva teatteritalo. Espoon kaupunki järjesti kulttuuriaukion ja sen ympäristön kehittämisestä arkkitehtuurikilpailun, joka päättyi 26.10.2018. Kilpailun ratkaisu on tulossa helmikuussa 2019.

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. PRH on hyväksynyt muutokset. Yhdistyksen kokoukset voidaan nyt kutsua koolle sähköpostitse tai kirjeellä.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, jossa on kahdeksan jäsentä. Puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olleet jäsenet Leo Eskola, Juhani Hakala, Sinikka Mäntysalo-Lamppu ja Laila Suokorte valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Raini Sipilä, Eila Uotila, Raimo Venäläinen ja Riitta Väisänen.:

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 26.3.2018 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Eskola, varapuheenjohtajaksi Eila Uotila, sihteeriksi Laila Suokorte, tiedottajaksi Juhani Hakala ja isännäksi Raimo Venäläinen. Hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa.

Toiminnantarkastaja

Kannatusyhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut revisioneuvos Tapio Luoma ja varatoiminnantarkastajana Jan-Henrik Kulp.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2018 alkaessa 580 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen, Espoon kaupunginteatteri. Kertomusvuoden päättyessä henkilöjäsenmäärä oli 562. Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu tulevista tapahtumista yhteensä yhdeksällä jäsenkirjeellä. Suurimmalle osalle jäsenkirje on lähetetty sähköpostitse. Paperikirjeen ovat saaneet ne jäsenet, jotka ovat sitä halunneet. Jäsenkirjeet on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.eskateka.fi. Kotisivuilla on julkaistu myös selostukset hallituksen kokouksista.

Edustus Espoon kaupunginteatterisäätiössä

Teatterisäätiön hallituksessa on kannatusyhdistyksen valitsemana jäsenenä toiminut Leo Eskola ja varajäsenenä Riitta Väisänen. Leo Eskola on toiminut säätiön hallituksen varapuheenjohtajana.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Henkilöjäsenten jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja yhteisöjäsenen 500 euroa tai 1000 euroa. Espoon kaupunginteatteri on maksanut jäsenmaksunaan 1000 euroa. Jäsenmaksutuotot olivat yhteensä 12 740 euroa.

Vuoden 2018 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 13 062 euroa ja kulut 15 889 euroa. Teatteriretkien osallistumismaksut olivat yhteensä 17 515 euroa ja kulut 17 814,03 euroa

Jäsenmaksutuotot, toiminnan tuotot ja osallistumismaksut olivat vuonna 2018 yhteensä 43 317 euroa (vuonna 2017 yhteensä 39 953 euroa)

Tilikauden toiminnallinen tulos on 5 846,57 euroa. Rahastosiirron jälkeen tulos on 2 846,57 euroa (vuonna 2017 tulos oli -1 424,13 euroa)

Teatteritalon taiderahasto

Taiderahastoon siirrettiin rahaston sääntöjen mukaisesti 2000 euroa.

Stipendirahasto

Stipendirahastoon siirrettiin rahaston sääntöjen mukaisesti 1000 euroa.

Stipendirahastosta jaettiin 50 € kannustusstipendit Espoon esittävän taiteen koulun (ESKO) neljälle Taiteen perusopetuksen suorittaneelle oppilaalle:
Sirkuslinjalta stipendin saivat Lea Finne ja Elisa Eloranta
Teatterilinjalta stipendin saivat Maija Kuhanen ja Lilli Somerto

Varsinainen toiminta

Espoon kaupunginteatterisäätiö ja kannatusyhdistys järjestivät yhteistyössä ” Espoon kaupunginteatteri 2025” otsikolla tulevaisuustapahtuman Revontulihallissa 22.5.2018. Yhteisenä tavoitteena oli tukea teatteritalohanketta. Keskeisenä sisältönä oli Tapiolan kulttuuriaukion uudistaminen ja käynnistynyt arkkitehtuurikilpailu. Uudistushanketta esittelivät teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, kulttuurijohtaja Susanna Tommila ja teatterinjohtaja Erik Söderblom. Tilaisuuteen osallistui n. 100 henkeä.

Espoo-päivänä 25.8.2018 yhdistys osallistui ”Esirippu auki tapahtumaan” Revontulihallilla. Tapahtumayleisölle järjestettiin ”Testaa tietosi teatterista”-tietovisa. Leikkimieliseen tietovisaan osallistui 120 henkilöä. Yhdistyksen jäsenhankintaa harjoitettiin visailun ohessa.

2.12.2018 yhdistys osallistui Kivenlahti-Stensvik ry:n joulumyyjäisiin. Tavoitteena oli lisätä teatterin ja yhdistyksen tunnettuutta Espoonlahden alueella ja hankkia uusia jäseniä yhdistykseen. Myyjäisissä oli yleisöä noin 350 henkeä.

Yhdistyksen pikkujoulu järjestettiin Revontulihallin lämpiössä 11.12.2018. Ohjelmassa oli mm. Globe Art Point- sarjaan kuuluva “Renaissance Lab”-esitys. Yleisöä pikkujoulussa oli 65 henkeä.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen yhteistyö on toimintavuonna sujunut perinteisen hyvin.

Kannatusyhdistys on jatkanut omien tuotantojen käsiohjelmien myyntiä talkootyönä. Talkooryhmässä on ollut 30 yhdistyksen jäsentä. Käsiohjelmien myynnistä teatteri sai tuloja 8377 euroa.

Kannatusyhdistys on varannut jäsenilleen ja heidän ystävilleen jäsenhintaisia lippuja teatterin omiin tuotantoihin ja vierailuesityksiin. Yksittäisiin esitykseen yhdistyksen jäsenet ovat voineet ostaa jäsenhintaisia lippuja. Ostettujen lippujen määrällä mitattuna yhdistys on teatterin suurin asiakas. Yhdistys on myös omalla tiedotuksellaan tukenut teatterin markkinointia ja lipunmyyntiä. ”All The Sex I ve Ever Had”- esitykseen ja ” Suomen historia”-esitykseen on hankittu esiintyjiä yhdistyksen tiedotuskanavien välityksellä.

Teatteri on tukenut kannatusyhdistystä mm. antamalla oikeuden käyttää kopiokonetta ja kustantamalla jäsenkirjeiden postituksen. Teatterin tiloja on saatu käyttöön kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Teatterin kotisivuilta on linkki kannatusyhdistykseen. Jäseneksi voi liittyä tämän linkin kautta (www.espoonteatteri.fi -yleistä). Suurin osa uusista jäsenistä tulee sitä kautta. Kannatusyhdistyksellä on välittänyt tietoa teatterista kotisivuillaan, jäsenkirjeissään ja sähköpostiviesteillä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat toimintavuonna olleet Espoon esittävän taiteen koulu (ESKO), Espoon puhallinorkesteri (EPO), Espoon lahden lukio, Espoon Urkuyö ja Aaria ry ja Kivenlahti-Stensvik ry. Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu yhteistyökumppaneidemme tilaisuuksista ja tapahtumista

Teatteritalohankkeen edistäminen on ollut kuluneenkin vuoden keskeinen toiminnan kohde. Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus perusti marraskuussa 2017 Teatteritilatoimikunnan edistämään talohanketta. Yhdistyksen puheenjohtaja Leo Eskola on toiminut tilatoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt teatteritaloasiaa kaikissa kokouksissaan. Yhdistyksen ehdotuksia on viety tilatoimikunnan ja säätiön hallituksen käsittelyyn. Teatterisäätiön sitkeiden ponnistelujen ansiosta talohanke eteni vuoden 2018 aikana. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin ja saadut ehdotukset ovat palkintolautakunnan käsiteltävinä. Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on varattu 0,5 milj. euroa talohankkeen jatkosuunnitteluun..

Kannatusyhdistys jatkaa sitkeästi ponnisteluja teatteritalon puolesta. Espoolaiset ja Kaupunginteatteri tarvitsevat ja ansaitsevat teatteritalon.

Teatteriretket

Teatteriretket ovat edelleen olleet hyvin suosittuja jäsenten keskuudessa. Toimintavuonna järjestettiin viisi retkeä, osallistujia oli yhteensä 296.

Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin la 14.4.2018, ” Täällä pohjantähden alla 1″, 80 osallistujaa.
Teatteriretki Turkuun la 12.5.2018, “Seitsemän veljestä”, 60 osallistujaa.
Teatteriretki Hämeenkyrön kesäteatteriin ti 31.7.2018, “Sillanpää -ooppera”, 55 osallistujaa.
Teatteriretki Tampereelle pe 19.10.2018, ”Sademies”, 50 osallistujaa
Teatteriretki Lohjan teatteriin la 24.11. 2018, ”Nunnia ja konnia”. 51 osallistujaa.

.
Julkisuus

Kannatusyhdistys on toimintavuoden aikana lisännyt tiedotusta kotisivuilla ja facebookissa. Tiedotteita, kirjoituksia ja valokuvia on toimitettu myös tiedotusvälineille sekä Länsiväylän kumppanisivuille.

Tuleva kehitys ja toiminnan haasteet

Teatteritalohanke etenee. Tavoitteena on, että uudet tilat olisivat teatterin käytössä viimeistään vuonna 2025. Kannatusyhdistys tukee toiminnallaan teatteria ja teatterisäätiötä, jotta tavoite saavutettaisiin. Kannatusyhdistyksen on valmistauduttava myös vuoden 2025 jälkeiseen aikaan.

Uudet tilat mahdollistavat teatterin toiminnan laajentamisen. ja edellyttävät vuotuisen katsojamäärän kaksinkertaistamista nykyiseen verrattuna. Tulevina vuosina yhdistyksen jäsenmäärän merkittävä kasvattaminen ja jäsenkunnan aktivointi nykyistä laajemmin mukaan toimintaan ovat keskeisiä tavoitteita. Sitä kautta parannetaan teatterin ja yhdistyksen tunnettuutta ja edistetään katsojamäärien kasvua.. Erityisesti nuorempia sukupolvia pitää saada Espoon Kaupunginteatterin ystäviksi. Uusien yhteistyömuotojen kehittämisellä asukas-ja kulttuuriyhdistysten kanssa voidaan edistää kasvua. Tässä on haastetta teatterille ja kannatusyhdistykselle.