Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys

Category

Toiminta

Hallituksen kokous 2/2019, 11.2.19

Hallituksen kokous 2/2019, 11.2.19Hallituksen kokous 2/2019, 11.2.19

Flash, Flashia valmisteltiin jo vuonna 2009, mutta esiintyjän sairastumisen vuoksi esitykset peruttiin. Flash, Flashia valmisteltiin helmikuussa 2019, mutta sairastumisen vuoksi esitykset peruttiin. Flash, Flashia valmisteltiin toukokuussa 2019. Onkohan Andy Warholilla pilven reunalla jotain sitä vastaan, että hänestä tehtiin ooppera. Kolmas kerta toden sanoo, ja paljon huomiota saanut esitys esitetään toukokuussa.

Todettiin, että yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä ja jäseniä 545. Jäsenkuntamme keski-ikä on melko korkea. Tulevassa strategiaseminaarissamme mietimme miten saada myös nuorempia mukaan, ainakin keski-ikäisiä.

Käsittelimme vuosikokousaineiston. Kokouskutsu, toimintakertomus 2018 ja toimintasuunnitelma 2019 löytyvät tätä kirjoitettaessa jo ”Toiminta-kansiosta”. Vuosikokoushan on 11.3.2019 klo 19 Kahvila Sakarissa. Vuosikokouksen jälkeen klo 19 on taiteilijatapaaminen. Vieraanamme on teatteriohjaaja, Finlandia-palkittu kirjailija Juha Hurme.

Esitystalouden Käsiohjelmien myynti onnistui taas hyvin. Teatterin tarjoama karonkka on pidetty ja lahjat jaettu.
Käsittelimme kevään ohjelmia ja tulokset löytyvät kansioista ”Teatteriretket” ja ”Tulevaa toimintaa”. Puhuimme 35-vuotisjuhlajärjestelyistä, mutta ei paljasteta vielä, minkälainen juhla on tulossa, jos joku saisi vaikka stipendin.

Yhdistyksen uusittu ilme ja kotisivut ovat valmistelussa syksyyn mennessä. Pyrimme lisäämään vuorovaikutteisuutta jäsenten ja hallituksen välille. Facebook-sivuja eivät ole houkutelleet jäseniä.

Kuitenkin kannatusyhdistyksen yksi tavoite on saavutettu, teatteritalo etenee. Paljon on vielä säätiön hallituksella töitä, ennen kuin teatteri on valmis vuonna 2025. Prosessi on vienyt myös kannatusyhdistyksen hallitukselta paljon aikaa ja vaivaa. Hallitus muotoili toiminnan painopisteen siirtämistä seuraavasti.Tulevina vuosina yhdistyksen jäsenmäärän merkittävä kasvattaminen ja jäsenkunnan aktivointi nykyistä laajemmin mukaan toimintaan ovat keskeisiä tavoitteita. Erityisesti nuorempia sukupolvia pitää saada Espoon Kaupunginteatterin ystäviksi. Uusien yhteistyömuotojen kehittämisellä asukas-ja kulttuuriyhdistysten kanssa voidaan edistää kasvua.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Yleistä

Yhdistyksen 35.toimintavuosi on käynnissä ja vuotta juhlitaan yhdessä teatterin kanssa. Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on edistää teatteritalon saamista Espooseen kulttuuriaukion pohjoispuolella olevalle tontille viimeistään vuonna 2025. Toimia tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja Espoon kulttuurielämän voimistamiseksi jatketaan. Yhteistyötä Teatterisäätiön, teatterin, espoolaisten kulttuuriyhdistysten ja muiden teatteritoiminnasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja henkilöiden kanssa jatketaan ja kehitetään. Toimintaa suunnataan vuoden 2025 jälkeiseen aikaan. Yhdistyksen strategia päivitetään. Graafinen ilme ja kotisivut uudistetaan.

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 11. päivänä maaliskuuta 2019. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista vuosittain neljä on erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tekee muut tarvittavat henkilövalinnat. Kannatusyhdistyksen edustajana Espoon Kaupunginteatterisäätiön hallituksessa on vuosina 2018-2019 varsinaisena jäsenenä Leo Eskola ja hänen varajäsenenään Riitta Väisänen. Leo Eskola toimii säätiön hallituksen varapuheenjohtajana.

Talous

Yhdistyksen tuotot muodostuvat jäsenmaksuista. Teatteriretkien ja muiden tapahtumien kustannukset pyritään kattamaan osallistumismaksuilla.. Taloussuunnitelma esitetään toimintasuunnitelman liitteenä.

Jäsenistö

Vuoden 2019 alussa yhdistyksessä oli 562 jäsentä. Jäsenmäärä pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Uusia jäseniä pyritään saamaan eri tapahtumien yhteydessä. Erityisesti tavoitteena on saada nuoria jäseniä teatterin piiriin. Jäsenistölle tiedotetaan toiminnasta sähköpostitse tai jäsenkirjeellä 6-8 kertaa vuodessa. Toiminnasta ja tapahtumista tiedotetaan myös yhdistyksen kotisivuilla ja Fb-ryhmässä.

Toiminta

Yhdistys järjestää jäsenilleen ja teatterin ystäville tilaisuuksia, joissa teatteria ja teatteritoimintaa Espoossa tehdään tunnetuksi. Yhdistys vaikuttaa teatteripolitiikkaan Espoossa luomalla positiivista henkeä teatteritaidetta kohtaan. Keskeisin tavoite on edelleen teatteritalohankeen edistäminen. Kannatus-yhdistys seuraa tiiviisti teatteritaloasian valmistelua. Vaikuttaminen tapahtuu teatterisäätiön kautta tukemalla teatterin henkilökunnan valmistelutoimenpiteitä sekä vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin ja virkamiehiin. Kannatusyhdistys voi myös resurssiensa puitteissa taloudellisesti tukea teatteritalohanketta.

– Kannatusyhdistys järjestää jäsenilleen ja muille kiinnostuneille teemailtoja ja keskustelutilaisuuksia teatteriin liittyvistä aiheista.
– Yhdistyksen 35-vuotista taivalta ja teatterin 30 vuotista toimintaa juhlitaan yhdessä teatterin kanssa syksyllä 2019
– Yhdistys varaa ja välittää lippuja Espoon Kaupunginteatterin esityksiin ja edistää kaikin käytettävissä olevin keinoin teatterin ja sen ohjelmiston tuntemusta.
– Teatteriretkiä järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisesti eri teattereihin.
– Kulttuuriin liittyvää verkostoitumista vahvistetaan erityisesti espoolaisten yhteisöjen kesken
– Yhteistyössä teatterin ja kaupunginteatterisäätiön kanssa järjestetään teatterin tulevaisuustapahtuma ja muita tilaisuuksia espoolaisille luottamushenkilöille ja kulttuurijärjestöille.
– Kannatusyhdistys kartuttaa stipendirahastoa tukeakseen Espoon Kaupunginteatterin hyväksi tehtyä työtä. Yhdistys tukee stipendeillä myös Espoon esittävän taiteen koulun (ESKO) oppilaita.
– Kannatusyhdistys kartuttaa uuden teatteritalon taiderahastoa.
– Kannatusyhdistys nimeää ja muistaa kunniajäseniä.
– Kannatusyhdistys jatkaa käsiohjelmien myyntiä teatterin esityksissä vapaaehtoistyönä vuonna 2019.
– Kannatusyhdistyksen strategia päivitetään.

Toimintakertomus vuodelta 2018

 

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018

Yleistä

Vuosi 2018 oli kannatusyhdistyksen 34. toimintavuosi. Teatteritalohankkeen edistäminen ja Espoon kaupunginteatterin tunnettuuden parantaminen ovat olleet toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen tunnettuutta ja yhdistyksen jäsenhankintaa on parannettu tiedottamisella ja yhteistyöllä. Jäsentilaisuuksia ja teatteriretkiä on järjestetty perinteiseen tapaan. Jäsenistö on kyselyn mukaan ollut tyytyväistä yhdistyksen toimintaan.

Teatteritalohanke eteni vuoden 2018 aikana. Espoon kaupunginhallituksen 5.6.2017 tekemän päätöksen mukaisesti teatterin uudet tilat toteutetaan kulttuuriaukion pohjoisreunalla olevalle tontille. Kannatusyhdistys on tukenut tehtyä paikkaratkaisua ja toiminut aktiivisesti yhteistyössä teatterisäätiön hallituksen kanssa sen puolesta, että teatterin toimintaedellytykset ja tulevaisuuden kehittämismahdollisuudet turvataan rakentamalla mahdollisimman pian hyvin toimiva teatteritalo. Espoon kaupunki järjesti kulttuuriaukion ja sen ympäristön kehittämisestä arkkitehtuurikilpailun, joka päättyi 26.10.2018. Kilpailun ratkaisu on tulossa helmikuussa 2019.

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 12.3.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen sääntöjen muuttaminen. PRH on hyväksynyt muutokset. Yhdistyksen kokoukset voidaan nyt kutsua koolle sähköpostitse tai kirjeellä.

Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, jossa on kahdeksan jäsentä. Puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olleet jäsenet Leo Eskola, Juhani Hakala, Sinikka Mäntysalo-Lamppu ja Laila Suokorte valittiin uudelleen kahdeksi vuodeksi hallituksen jäseniksi. Hallituksen jäseninä jatkavat Raini Sipilä, Eila Uotila, Raimo Venäläinen ja Riitta Väisänen.:

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 26.3.2018 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Leo Eskola, varapuheenjohtajaksi Eila Uotila, sihteeriksi Laila Suokorte, tiedottajaksi Juhani Hakala ja isännäksi Raimo Venäläinen. Hallitus kokoontui toimintavuonna 11 kertaa.

Toiminnantarkastaja

Kannatusyhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut revisioneuvos Tapio Luoma ja varatoiminnantarkastajana Jan-Henrik Kulp.

Jäsenet

Jäsenmäärä oli vuoden 2018 alkaessa 580 henkilöjäsentä ja yksi yhteisöjäsen, Espoon kaupunginteatteri. Kertomusvuoden päättyessä henkilöjäsenmäärä oli 562. Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu tulevista tapahtumista yhteensä yhdeksällä jäsenkirjeellä. Suurimmalle osalle jäsenkirje on lähetetty sähköpostitse. Paperikirjeen ovat saaneet ne jäsenet, jotka ovat sitä halunneet. Jäsenkirjeet on julkaistu myös yhdistyksen kotisivuilla www.eskateka.fi. Kotisivuilla on julkaistu myös selostukset hallituksen kokouksista.

Edustus Espoon kaupunginteatterisäätiössä

Teatterisäätiön hallituksessa on kannatusyhdistyksen valitsemana jäsenenä toiminut Leo Eskola ja varajäsenenä Riitta Väisänen. Leo Eskola on toiminut säätiön hallituksen varapuheenjohtajana.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuilla. Henkilöjäsenten jäsenmaksu oli kertomusvuonna 20 euroa ja yhteisöjäsenen 500 euroa tai 1000 euroa. Espoon kaupunginteatteri on maksanut jäsenmaksunaan 1000 euroa. Jäsenmaksutuotot olivat yhteensä 12 740 euroa.

Vuoden 2018 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 13 062 euroa ja kulut 15 889 euroa. Teatteriretkien osallistumismaksut olivat yhteensä 17 515 euroa ja kulut 17 814,03 euroa

Jäsenmaksutuotot, toiminnan tuotot ja osallistumismaksut olivat vuonna 2018 yhteensä 43 317 euroa (vuonna 2017 yhteensä 39 953 euroa)

Tilikauden toiminnallinen tulos on 5 846,57 euroa. Rahastosiirron jälkeen tulos on 2 846,57 euroa (vuonna 2017 tulos oli -1 424,13 euroa)

Teatteritalon taiderahasto

Taiderahastoon siirrettiin rahaston sääntöjen mukaisesti 2000 euroa.

Stipendirahasto

Stipendirahastoon siirrettiin rahaston sääntöjen mukaisesti 1000 euroa.

Stipendirahastosta jaettiin 50 € kannustusstipendit Espoon esittävän taiteen koulun (ESKO) neljälle Taiteen perusopetuksen suorittaneelle oppilaalle:
Sirkuslinjalta stipendin saivat Lea Finne ja Elisa Eloranta
Teatterilinjalta stipendin saivat Maija Kuhanen ja Lilli Somerto

Varsinainen toiminta

Espoon kaupunginteatterisäätiö ja kannatusyhdistys järjestivät yhteistyössä ” Espoon kaupunginteatteri 2025” otsikolla tulevaisuustapahtuman Revontulihallissa 22.5.2018. Yhteisenä tavoitteena oli tukea teatteritalohanketta. Keskeisenä sisältönä oli Tapiolan kulttuuriaukion uudistaminen ja käynnistynyt arkkitehtuurikilpailu. Uudistushanketta esittelivät teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, kulttuurijohtaja Susanna Tommila ja teatterinjohtaja Erik Söderblom. Tilaisuuteen osallistui n. 100 henkeä.

Espoo-päivänä 25.8.2018 yhdistys osallistui ”Esirippu auki tapahtumaan” Revontulihallilla. Tapahtumayleisölle järjestettiin ”Testaa tietosi teatterista”-tietovisa. Leikkimieliseen tietovisaan osallistui 120 henkilöä. Yhdistyksen jäsenhankintaa harjoitettiin visailun ohessa.

2.12.2018 yhdistys osallistui Kivenlahti-Stensvik ry:n joulumyyjäisiin. Tavoitteena oli lisätä teatterin ja yhdistyksen tunnettuutta Espoonlahden alueella ja hankkia uusia jäseniä yhdistykseen. Myyjäisissä oli yleisöä noin 350 henkeä.

Yhdistyksen pikkujoulu järjestettiin Revontulihallin lämpiössä 11.12.2018. Ohjelmassa oli mm. Globe Art Point- sarjaan kuuluva “Renaissance Lab”-esitys. Yleisöä pikkujoulussa oli 65 henkeä.

Teatterin ja kannatusyhdistyksen yhteistyö on toimintavuonna sujunut perinteisen hyvin.

Kannatusyhdistys on jatkanut omien tuotantojen käsiohjelmien myyntiä talkootyönä. Talkooryhmässä on ollut 30 yhdistyksen jäsentä. Käsiohjelmien myynnistä teatteri sai tuloja 8377 euroa.

Kannatusyhdistys on varannut jäsenilleen ja heidän ystävilleen jäsenhintaisia lippuja teatterin omiin tuotantoihin ja vierailuesityksiin. Yksittäisiin esitykseen yhdistyksen jäsenet ovat voineet ostaa jäsenhintaisia lippuja. Ostettujen lippujen määrällä mitattuna yhdistys on teatterin suurin asiakas. Yhdistys on myös omalla tiedotuksellaan tukenut teatterin markkinointia ja lipunmyyntiä. ”All The Sex I ve Ever Had”- esitykseen ja ” Suomen historia”-esitykseen on hankittu esiintyjiä yhdistyksen tiedotuskanavien välityksellä.

Teatteri on tukenut kannatusyhdistystä mm. antamalla oikeuden käyttää kopiokonetta ja kustantamalla jäsenkirjeiden postituksen. Teatterin tiloja on saatu käyttöön kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin. Teatterin kotisivuilta on linkki kannatusyhdistykseen. Jäseneksi voi liittyä tämän linkin kautta (www.espoonteatteri.fi -yleistä). Suurin osa uusista jäsenistä tulee sitä kautta. Kannatusyhdistyksellä on välittänyt tietoa teatterista kotisivuillaan, jäsenkirjeissään ja sähköpostiviesteillä.

Yhteistyökumppaneitamme ovat toimintavuonna olleet Espoon esittävän taiteen koulu (ESKO), Espoon puhallinorkesteri (EPO), Espoon lahden lukio, Espoon Urkuyö ja Aaria ry ja Kivenlahti-Stensvik ry. Yhdistyksen jäsenille on tiedotettu yhteistyökumppaneidemme tilaisuuksista ja tapahtumista

Teatteritalohankkeen edistäminen on ollut kuluneenkin vuoden keskeinen toiminnan kohde. Espoon kaupunginteatterisäätiön hallitus perusti marraskuussa 2017 Teatteritilatoimikunnan edistämään talohanketta. Yhdistyksen puheenjohtaja Leo Eskola on toiminut tilatoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä. Yhdistyksen hallitus on käsitellyt teatteritaloasiaa kaikissa kokouksissaan. Yhdistyksen ehdotuksia on viety tilatoimikunnan ja säätiön hallituksen käsittelyyn. Teatterisäätiön sitkeiden ponnistelujen ansiosta talohanke eteni vuoden 2018 aikana. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin ja saadut ehdotukset ovat palkintolautakunnan käsiteltävinä. Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on varattu 0,5 milj. euroa talohankkeen jatkosuunnitteluun..

Kannatusyhdistys jatkaa sitkeästi ponnisteluja teatteritalon puolesta. Espoolaiset ja Kaupunginteatteri tarvitsevat ja ansaitsevat teatteritalon.

Teatteriretket

Teatteriretket ovat edelleen olleet hyvin suosittuja jäsenten keskuudessa. Toimintavuonna järjestettiin viisi retkeä, osallistujia oli yhteensä 296.

Teatteriretki Lahden kaupunginteatteriin la 14.4.2018, ” Täällä pohjantähden alla 1″, 80 osallistujaa.
Teatteriretki Turkuun la 12.5.2018, “Seitsemän veljestä”, 60 osallistujaa.
Teatteriretki Hämeenkyrön kesäteatteriin ti 31.7.2018, “Sillanpää -ooppera”, 55 osallistujaa.
Teatteriretki Tampereelle pe 19.10.2018, ”Sademies”, 50 osallistujaa
Teatteriretki Lohjan teatteriin la 24.11. 2018, ”Nunnia ja konnia”. 51 osallistujaa.

.
Julkisuus

Kannatusyhdistys on toimintavuoden aikana lisännyt tiedotusta kotisivuilla ja facebookissa. Tiedotteita, kirjoituksia ja valokuvia on toimitettu myös tiedotusvälineille sekä Länsiväylän kumppanisivuille.

Tuleva kehitys ja toiminnan haasteet

Teatteritalohanke etenee. Tavoitteena on, että uudet tilat olisivat teatterin käytössä viimeistään vuonna 2025. Kannatusyhdistys tukee toiminnallaan teatteria ja teatterisäätiötä, jotta tavoite saavutettaisiin. Kannatusyhdistyksen on valmistauduttava myös vuoden 2025 jälkeiseen aikaan.

Uudet tilat mahdollistavat teatterin toiminnan laajentamisen. ja edellyttävät vuotuisen katsojamäärän kaksinkertaistamista nykyiseen verrattuna. Tulevina vuosina yhdistyksen jäsenmäärän merkittävä kasvattaminen ja jäsenkunnan aktivointi nykyistä laajemmin mukaan toimintaan ovat keskeisiä tavoitteita. Sitä kautta parannetaan teatterin ja yhdistyksen tunnettuutta ja edistetään katsojamäärien kasvua.. Erityisesti nuorempia sukupolvia pitää saada Espoon Kaupunginteatterin ystäviksi. Uusien yhteistyömuotojen kehittämisellä asukas-ja kulttuuriyhdistysten kanssa voidaan edistää kasvua. Tässä on haastetta teatterille ja kannatusyhdistykselle.

Kutsu Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Kutsu Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen vuosikokous pidetään maanantaina 11.3.2019 klo 18 Kahvila Sakarissa os. Revontulentie 8. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokousaineistot julkaistaan 18.2.2019 yhdistyksen kotisivuilla www.eskateka.fi

Vuosikokouksen jälkeen klo 19 on taiteilijatapaaminen. Vieraanamme on teatteriohjaaja, Finlandia-palkittu kirjailija Juha Hurme.

Kokoustarjoilujen takia pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 7.3.2019 mennessä sähköpostitse laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh 040 547 7505.

Vuosikokouksen esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja
3. Valitaan kokouksen sihteeri
4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
5. Läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Työjärjestyksen hyväksyminen
7. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Erovuorossa ovat Raini Sipilä, Eila Uotila, Raimo Venäläinen ja Riitta Väisänen
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä
11. Määrätään jäsenmaksun suuruus
12. Päätetään talousarvio kuluvaa toimintavuotta varten
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkiosta
14. Päätetään toimintasuunnitelma kuluvaa toimintavuotta varten
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

Espoo 11.2.2019

Espoon Kaupunginteatterin kannatusyhdistyksen hallitus

Hallituksen kokous 1/19, 14.1.19

Kokouksen aluksi ikävä velvollisuutemme oli todeta sääntöjen perusteella muutama ihminen eronneeksi, koska eivät ole maksaneet jäsenmaksua kahteen vuoteen. Yhdistyksellä ei ole muita tulolähteitä.

Odottelemme arkkitehtuurikilpailun tuloksia. Kun talon rakentamisen suunnittelu alkaa, on vielä paljon paimennettavaa. Ennen viime vuotta teatteri ei päässyt mukaan omien tilojensa valmisteluun. Myös Länsiväylä suhtautui kielteisesti omaan teatteritaloon. Vaikuttaminen päättäjiin on vienyt valtavasti myös kannatusyhdistyksen energiaa. Meillä on tulossa strategiaseminaari, jossa mietimme uutta tilannetta. Oman teatteritalon rakentamisen tukeminen on sääntöjen mukainen tehtävä, mutta ehkä muut yhdistyksen tavoitteet nousevat nyt enemmän esille, kun talo etenee yhteistyössä kaupungin kanssa – toivottavasti.

Seuraavaksi valmistelimme vuosikokousta. Toimintakertomus- ja suunnitelma alkavat olla kuosissaan. Ne tulevat näille sivuille tutustuttaviksi ennen vuosikokousta. Yhdistyksen hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja puolet hallituksesta on erovuorossa kerrallaan.

Kävimme läpi kevätkauden ohjelmaa. Lippuja on varattu Revontulihallin esityksiin ”Flash, Flash”, ”Suomen Historia” ja ”Marat/Sade”. Näytelmät esitellään kansiossa Ajankohtaista/Tulevia tapahtumia. Myös teatterivierailut löytyvät sieltä: Tampereen Työväenteatterin ”Billy, Elliot”, Turun kaupunginteatterin ”Näytelmä joka menee pieleen” ja Lahden kaupunginteatterin ”Ikitie”.

Mietimme myös 35 v juhlaseminaaria jäsenille, mutta siitä myöhemmin. Juhlavuoteen liittyen suunnittelemme yhdistyksen yhdenmukaista graafista ilmettä ja uusimme kotisivujen alustan. Nykyinen alusta on melko jäykkä, ei salli kovasti luovuutta. Kartoitimme myös mahdollisia stipendin saajia.

Muistuttaisin vielä, että yhdistyksen Facebook-sivuille pääsee näiden sivujen etusivulta. Siellä jäsenet voivat esittää vierailutoiveita, kommentoida esityksiä, esittää toivomuksia muuten hallitukselle jne.

Juhani Hakala

Hallituksen kokous 11, 17.12.2018

Inkeri Kilpisen muistoksi

Kokouksen alussa hallitus piti hiljaisen hetken edesmenneen yhdistyksen kunniajäsenen Inkeri Kilpisen muistoksi. Kirjailija Inkeri Kilpinen oli keskeinen hahmo Espoon oman teatterin syntyprosessissa. Hän toimi muutenkin ansiokkaasti teatteritaiteen piirissä (Tuntematon Potilas), kuten oheiset palkinnot osoittavat:
• Valtion näytelmäkirjailijapalkinto 1972
• Espoo-mitali 1988
• Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton kultainen ansiomerkki 1989
• Inkeriläisen Sivistyssäätiön ansiomerkki 1992
• Lottamuistolaatta n. 2 1993
• Suomen Näyttämötaiteen kultainen kunniamerkki 1993
• Sotainvalidien Veljesliiton ansioristi 1996
• Suomen Lottaperinneliiton kunniajäsen 2000

Kokous

Totesimme, että meitä on vuoden lopussa 562 jäsentä.

Teatteri on antanut lausunnon arkkitehtuurikilpailun tuloksista. Teatteri pisteytti eri ehdotuksia toimintojen suhteen. Teatteri piti selvästi parhaimpana vaihtoehtona ehdotusta Amfi. Hyvänä kakkosena maaliin tuli Vaarallinen Juhannus. Kilpailun tulokset julkistetaan helmikuussa. Kannatusyhdistys ei nähnyt tarpeelliseksi omaa lausuntoa.

Vuosikokouksen (11.3, klo 18) aineistoa valmistellaan (tilinpäätös, sekä toimintasuunnitelma ja -kertomus – jotka molemmat tulevat valmistuttuaan näille sivuille).

Arvioimme syyskauden yhdistyksen toimintaa.

Ensi vuonna on varattu jäsenille lippuja Flash, Flashiin 15.2 klo 19 , Suomen historiaan klo 19, sekä Marat/Sadeen 9.4. klo 19, Kävimme läpi myös kevään teatteriretkiä. Kohteet julkistetaan, kun näytösajat varmistuvat. Teatterin tulevaisuustapahtuma on taas huhtikuussa.

Teatterisäätiön ja kannatusyhdistyksen aktiivisen vaikuttamisen tuloksena ilmapiiri Espoossa alkaa olla teatteritalolle myönteinen, tosin väärinkäsityksiä esim. valtuutetuilla vielä on. Talo etenee omaa tahtiaan, mutta nyt teatterin on ollut mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin.

Ensi vuosi on yhdistyksen 35 vuotisjuhlavuosi. Puheenjohtaja otti esille sen, että meillä on jatkossa enemmän aikaa yhdistyksen vaikuttavuuden ja houkuttelevuuden arvioimiseen ja lisäämiseen. Se edellyttää yhdistyksen ulkoisen ilmeen läpikäyntiä ja yhdenmukaisen ilmeen kehittämistä. Uusitut kotisivut ovat olleet käytössä 1,5 vuotta ja on arvioinnin aika. Sivujen alusta on melko jäykkä, eikä salli visuaalisen ilmeen kehittämistä. Visuaalisen ilmeen kokonaiskehittäminen on valmistelussa ja on konsultoitu ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Hallitus toivottaa jäsenille:

Hyvää Joulua

ja 

Onnellista Uutta Vuotta

 

Hallituksen kokous 10, 19.11.2018

Yhdistyksen taloustilanne on hyvä, ja tästä tilanteesta nauttii 561 jäsentä. Jäsenmaksumuistutuskin tuotti hyvän tuloksen.

Ja vaihteeksi taas vähän teatteritalosta. Kaupunginjohtajan budjettiesityksessä on 0,5 milj € suunnittelurahaa ensi vuodelle. Teatterisäätiö on lobannut kovasti kaupungin luottamushenkilöitä tehdäkseen tiettäväksi teatterin tilanteen. Juuri sopivasti talon lämpöputki halkesi, ja kaupunginvaltuutetut kuuntelivat teatterin esittelyä 13 asteen lämmössä. ”Kaupunginteatteri”- kansiossa on teatteritalokannanottojen jälkeen luottamushenkilöille jaettu aineisto.

Teatteri on ollut hyvin esillä tänä syksynä julkisessa sanassa, kiitos kiittävien teatteriarvostelujen. Jokainen kannatusyhdistyksen jäsen voi myös omalta osaltaan ”lobata” tuntemiaan ja valitsemiaan kaupunginvaltuutettuja. Me tarvitsemme kunnon teatteritalon, ei vain ”teatteritilaa maan alle”.

Kaupunki on luvannut julkistaa päättyneen arkkitehtuurikilpailun tulokset kaupungin sivuille ja laittaa ehdotukset esille nk Keilahallin taloon Kulttuurikeskusta vastapäätä. Tätä kirjoitettaessa (20.11) ei vielä ole tiedossa milloin tulokset julkistetaan. Kilpailuohjeet löytyvät kaupungin sivuilta (www.espoo.fi/Asuminen ja ympäristö, kaavoitus, arkkitehtuurikilpailut). Päätös tehdään ensi vuoden helmikuussa ja suojelupäätös tulee maaliskuussa. Laatimani suojeluhakemuksen tavoitteet teatterin kannalta ja kirjavat vaiheet löytyvät ”Blogista”.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 18.3.19. Hallitus valmistelee kokoukselle toimintakertomuksen ja -suunnitelman, jotka tulevat näille sivuille. Samoin valmistellaan tilinpäätös. Keskustelimme myös Vuosikirjan tekemisestä vuoden 2018 keskeisistä tapahtumista. Olemme puheenjohtajan kanssa koonneet vuosittain kannatusyhdistykseen ja teatteritalon vaiheisiin liittyvät päätökset ja kannanotot.

Tampereen teatteriretki oli onnistunut, niin kuin aina. Nunnat ja konnat ovat seuraavana vuorossa Lohjalla. Kehuimme toisillemme Globe Art Pontin esityksiä. Samoin ”Kaikki seksini” oli loppuun myydyt ja aivan aiheesta, huikea esitys (All The Sex I’ve Ever Had)! Ja yllätys, yllätys, yleisön enemmistö oli nuoria, vastoin ennakko-oletuksiani.

Myös Esitystalous myy hyvin, joulun tienoilla olisi kyllä joululahjan verran tilaa näytöksissä (2 lippua 70 €).
Olemme tehneet yhteistyötä myös eräiden asukasyhdistysten kanssa, tehdäksemme teatteria tunnetuksi Espoossa. Olemme mukana Kivenlahtiseuran myyjäisissä Kahvi Kaisassa 2.12 klo 11-15.

Yhdistyksen pikkujoulut ovat 11.12 klo 18 teatterilla. Glögien ja kahvien lomassa varmaan on puheitakin. Klo 19 katsomme Globe Art Pointin Renaissance Lab-esityksen ja vain kympillä. Ilmoittautuminen, maksaminen ja ohjelma kerrotaan jäsenkirjeessä.

Renaissance Lab Viiden eurooppalaisen maan nuoret teatterintekijät kokoontuvat luomaan uuden ja aiheeltaan ajankohtaisen teoksen vain viidessä päivässä.

Harmittelimme, että yhteistyökumppanimme Espoon esittävän taiteen koulun Eskon (www.esko.fi) toimintaa tunnetaan liian vähän, esityspaikka kun on vähän hankala löytää. ”Tulevia tapahtumia” kansiosta löytyy sirkustaiteen esittelynäytös ”Sirkusteatteridemot” (Kannusali, Kannusillankatu 4-6, Ke 5.12.2018 klo 18-19.30). Myös me harkitsemme teatteriretkeä keväällä Eskoon.

”Tulevissa tapahtumissa” mainostetaan myös toisen yhteistyökumppanimme Espoon Puhallinorkesterin Jouluista kirkkokonserttia – En etsi valtaa, loistoa, Ma 10.12.2018 klo 19 Leppävaaran kirkossa, (Veräjäkallionkatu 2, Espoo).

Juhani Hakala

Hallituksen kokous 9/2018, 15.10.18

Meitä on nyt 569. Totesimme, että yhdistyksen sääntöjen mukaan jäsen, joka ei ole maksanut kahteen vuoteen jäsenmaksua on erotettava. Näille syntisille tarjotaan vielä yhtä mahdollisuutta maksaa rästit.

Teatteritaloasiassa tapahtuu. On pakko tapahtua. Hyvä jos Revontulihallin talo kestää vuoteen 2025. Taas putkivaurio ja vain osassa taloa lämmitys toimii. Onneksi Revontulihallin lämpö saatiin toimimaan. Tosin kaupunginvaltuutetuille teatterin tavoitteita esiteltiin 13 asteen lämmössä. Toivottavasti lämpimät jatkuu, kun teatterin toimistossa ei ole vielä lainkaan lämmitystä.

Oman talon on siten oltava valmis vuonna 2025. Se edellyttää, että talon suunnitteluun on Espoon budjetissa ensi vuodelle 1 milj € suunnittelurahaa ja rakentamisen tavoiteaikataulu vahvistetaan budjetin yhteydessä.

Arkkitehtuurikilpailuhan päättyy 26.10.18 ja ehdotukset tulevat esille marraskuun alussa Kulttuurikeskusta vastapäätä Keilahallin taloon. Säätiön hallitus toteaa, että teatterin hyvä maine ja syyskauden esitysten saama hyvä vastaanotto on hyödynnettävä. Kolmas esitystalous ei ole veljiään huonompi, ehkä päinvastoin – aika näyttää. Arvostelut ovat olleet hyviä. Teatterilla on vakaa talous, sekä hyvä ja sitoutunut henkilöstö. Heitä vaan on liian vähän.

Keskustelimme käsiohjelmien myynnistä. Loppuunmyydyt näytökset pitävät kiirusta. Kävimme läpi teatteriretket. Sademiestä mennään katsomaan 19.10 ja Lohjan teatteriin 24.11 katsomaan ”Nunnia ja konnia”. Se ei käsittele Espoon politiikkaa. Kannatusyhdistyksen hankkimien lippujen myynti alkaa 23.10 klo 10. Lisää ”Teatteriretket” kansiossa.

Todettiin teatterin ja Aalto-yliopiston Experience Platformin Experience Colours! -tapahtuma 7.11 klo 13-20 Revontulihallissa. Tapahtuma tuo väriä marraskuun harmauteen: monipuolinen ohjelma esittelee laajasti väritutkimusta ja sen sovelluksia. Tapahtuma on englanninkielinen ja avoin kaikille. Lisää tietoa teatterin sivuilla.

Yhdistyksen pikkujoulut ovat 11.12. Tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Kannatusyhdistyksen strategian uudistamisesta totesimme, että odotetaan teatteritaloratkaisu ensin. Se on vaatinut paljon energiaa. Tämä energia vapautuu jatkossa ja voimme suunnata saman energian lisäämään moni eri tavoin espoolaisten teatterissakäyntejä ja kansainvälisen teatterin tunnettuisuutta pääkaupunkiseudulla ja koko maassa.

Juhani Hakala

Hallituksen kokous 8/2018, 11.9.2018

Totesimme jäsenasioissa, että yli 100 jäsentä haluaa edelleen jäsenkirjeen paperisena. Se aiheuttaa työtä ja kustannuksia hallitukselle. Yhdistyksen tiedotus on muutenkin pitkälti sähköistä. Kyselytutkimuksemme mukaan jäsenistö on tyytyväinen sähköiseen tiedotukseen. Hallitus toivoo, että kaikki jotka käyttävät sähköpostia, vastaanottaisivat jäsenkirjeet sähköisenä.

Jäsenmaksuissa totesimme, että lain mukaan, jos jättää jäsenmaksun maksamatta kahdelta vuodelta, yhdistyksen on erotettava jäsen.

Kulttuurikeskuksen arkkitehtuurikilpailu on käynnissä. Säätiön tavoitteena on, että teatteritalo on valmis vuonna 2025. Toivotaan, että Revontulihallin huonokuntoinen talo kestää siihen saakka. Puhuimme taas paljon teatteritalon tulosta. Itse kävelin Helsingissä Finlandia- ja Musiikkitalojen ja tulevan kirjaston maisemissa. Arkkitehtonisesti todella kaunis kokonaisuus. Nimenomaan tyhjä ja kaunis tila talojen ympärillä korosti arkkitehtuurin ainutlaatuisuutta. Kyse on kuitenkin maan kalleimmista tonteista. Helsingillä on henkisesti varaa rakentaa kauniisti. Kateellisena seuraan Helsingin muitakin kulttuurin hankkeita, joita kaupunki tukee kaupunginjohtajaa myöten.

Espoossa joka tontti pyritään rahastamaan ja tyhjä tontti on kauhistus. Siksi Tapiola on turhan tiukkaan rakennettu. Toivoimme, että tuleva teatteritalo olisi arkkitehtonisesti merkittävä. Kyseessähän on Tapiolan rakentamisen jälkeen kaupungin kaunein rakennuskokonaisuus (kirkko, uimahalli, kulttuurikeskus, Marimekkotalo), jota Helsingin risteilyvieraatkin voisivat tulla katsomaan. Varsinkin jos rakennuskokonaisuutta täydentäisi arkkitehtonisesti ainutlaatuinen teatteritalo.

Sanotaan, ettei Espoo kulttuuria tarvitse, kun Helsinki on niin lähellä. Olen vastannut, että samalla perusteella ei Espoo urheiluakaan tarvitse, varsinkin kun miesten joukkueet putoavat liigoistaan ja tekevät konkursseja. No onneksi saamme tänne helsinkiläisen huippujoukkueen. Minusta terve ruumis ja terve sielu ovat yhtä tärkeitä.

Mutta takaisin listalle. Jälleen olemme saaneet ilahduttavasti talkoolaisia teatterin ohjelmien myyntiin. Lisää mahtuu. Ilmoittautua voi edelleen sihteerille laila.suokorte@kolumbus.fi

Esitystalouteen on varattu yli 200 lippua (koko näytös oli varattu – 376 paikkaa). Selvitimme teatteriretkien tilannetta.

All the sex esitykseen on saatu riittävästi esiintyjäehdokkaita. Globe art projektista ja jäsenille avoimesta seminaarista löytyy lisätietoa ”Ajankohtaista”-kansiosta. Hankkeen puitteissa ulkomailta tulleet taiteilijat etsivät yhteyksiä Suomen taide-elämään.

Tulossa on vielä Experience Colours tapahtuma, josta myöhemmin enemmän. Sanoisin, että uuden teatterinjohtajan kädenjälki alkaa näkyä.

Keväällä vielä tarjoamme jäsenillemme mahdollisuutta tulla osaksi Suomen historiaa -osallistumaan ja esiintymään ammattilaisten ohjauksessa. Siitäkin enemmän ”Ajankohtaista”-kansiossa.

Juhani Hakala

Hallituksen kokous 7, 13.8.18

Ja jälleen alkoi aherrus oman teatteritalon eteen. Eipä silti, kyllä kesälläkin on sukkuloitu, että arkkitehtuurikilpailussa huomioidaan teatterin tarpeet. Hallituksessa oli vähän sitä henkeä, että kulttuurikeskus tullaan suojelemaan. Lain mukaan päätöksen pitää tulla alkuvuodesta. Tällöin Kulttuurikeskus ei saa lisätilaa laajentamalla Kulttuuriaukiolle ja vesialtaan puolelle, kuten kaupunki nyt suunnittelee. Ainoa ratkaisu on siirtää esim. kirjasto uudisrakennukseen teatteritalon yhteyteen. Myös riittävät ravintolatilat tarvitaan, jos alueesta tehdään suunniteltu tapahtumakeskus. Nykyinen kahvila ei siihen riitä.

Kevään teatterin tulevaisuustapahtumassa teknisen toimen johtaja totesi, että jos Kulttuurikeskus suojellaan, se luonnollisesti vaikuttaa suunnitelmiin. Yhteenveto tilaisuudesta löytyy Ajankohtaista-kansiosta.

Pari muistamistakin oli. Teatterinjohtajalle lähetettiin synttäritoivotukset. Erikin kädenjälki alkaa jo näkyä. Pidin kovasti syksyn ohjelmalehtisestä. Myös ohjelmissa tassu näkyy. Marraskuussa katsojat kertovat estradilla seksikokemuksiaan: All The Sex I´ve Ever Had. Mukana on ehkä joku yhdistyksemmekin jäsen. Asiaan palataan.
Experience Coloursissa todetaan, että väreillä on merkittävä vaikutus ihmisten kokemuksiin. Huikea on myös Globe Art Point Se sisältää monta eri taiteenalan taiteilijan esitystä. Lisää saatte lukea esitteestä tai teatterin sivuilta. Tällaista lisää!

Yhdistyksen puheenjohtaja Leo sai hallitukselta kiitokset ja silmän ruokaa ja kurkun kostuketta. Kiitospuheen piti varapuheenjohtaja Eila. Ehkä hallituskaan ei aivan tiedä kaikkea sitä valtavaa työmäärää, minkä Leo on tehnyt oman teatteritalon eteen. Kiitos!

Jäsenasioissa totesimme, että luvattoman moni oli unohtanut maksaa jäsenmaksun. Etusivulta löytyy tilitiedot, jos näin on päässyt käymään, toteaa yksi syntinen.

Puhimme taas pitkään, miten saadaan nuoria motivoitua teatteriin sekä yhteistyöstä Emman ja Sinfonietan kannatusyhdistysten kanssa

Hämeenkyrön teatteriretkeen oltiin tyytyväisiä. Syksyllä vieraillaan Tampereen teatterissa 19.10 klo 14.30 Sademiestä katsomassa (muistathan elokuvan), sekä menemmeLohjalle 24.11 klo 19 katsomaan Nunnia ja konnia. Esitystalouteen on varattu koko näytös 4.10.

Osallistumme myös teatterin Esirippu auki tapahtumaan. Lisää infoa Ajankohtaista kansiossa.

Juhani Hakala

© 2019 Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenYlös ↑