Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys

Category

Arkisto

Taivas

Espoon Kaupunginteatteri ja Kirkko & Kaupunki järjestävät tänä syksynä keskustelusarjan: Synti, armo, taivas. Synti-ja armokeskustelut on jo käyty, yhteenvedon löydät Blogeista.

Tiedottamisen periaatteet

Tiedotus on osa yhdistyksen jäsenpalveluita ja julkista vaikuttamista. Tiedottaminen on ajantasaista ja totuudenmukaista. Viestinnässä tulee pyrkiä vuorovaikutuksellisuuteen.

Tiedottaminen jakautuu kahteen osaan sisäiseen ja ulkoiseen. Jäsenille tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja jäsenpalveluista. Viestinnän avulla tehdään yhdistyksen toiminta näkyväksi.

Ulkoinen tiedottaminen liittyy teatterin tunnettuisuuden lisäämiseen Espoon suuralueilla sekä vaikuttamiseen uusiin kohderyhmiin sekä jäsenmäärän lisäämiseen. Julkisella tiedottamisella pyritään myös edistämään teatterin toimintaedellytyksiä (rahoitus, teatteritalo jne). Tavoitteena on teatterisäätiön tavoitteiden tukeminen ja vaikuttaminen. Kuitenkin yhdistys on itsenäinen päätöksenteossaan ja tiedottamisessaan.

Hallitus/vuosikokous päättävät yhdistyksen nimissä olevat kannanotot, julkilausumat, tiedotteet jne. Hallitus arvioi vuosittain yhdistyksen tiedottamista.

Yhdistyksen tiedottaja on vastuussa tiedottamisen sisällöstä ja laadusta. Hänellä on vastuu kotisivujen, Facebookin ja LV:n kumppanit-sivun ylläpidosta ja sisällöstä. Hän valmistelee hallitukselle tiedotukseen liittyviä asioita. Poikkeuksena kotisivujen blogien sisällöstä vastaa kirjoittaja. Mikäli blogin kirjoitus on yhdistyksen tavoitteiden vastainen, julkaisemisesta päättää puneenjohtaja.

 

Tiedotuksen kohteet

Sisäinen

 • oma jäsenistö

 

Ulkoinen

 • virkamiehet
 • poliitikot
 • teatteriyleisö
 • teatterissa käymättömät
 • yhteistyökumppanit (ESKO, Espoon puhallinorkesteri, Tapiolan lausujat, Espoon kirjailijat, Urkuyö ja Aaria)
 • julkinen sana
 • espoolaiset
 • suuralueet
 • pääkaupunkiseutu
 • nuoret

 

Tiedotuksen tavoitteet

Jäsentiedotus:

 • kertoa kannatusyhdistyksen ja teatterin toiminnasta
 • kertoa omista ja teatteriin liittyvistä tapahtumista,
 • kertoa jäsenpalveluista,
 • jäsenten aktivointi
 • vuoropuhelu

Ole läsnä jäsenille

Ulkoinen tiedotus

 • Tavoitteena edistää, kehittää ja tukea teatteritaidetta
 • Tavoitteena lisätä teatteritietoutta ja kasvattaa teatteriyleisöä
 • Teatterin alueellinen tunnettuisuuden lisääminen (Espoon suuralueet, pääkaupunkiseutu)
 • Uusien teatterin kohderyhmien etsiminen ja aktivointi (nuoret),
 • Jäsenhankinta
 • Teatteritalon edistäminen
 • Muu teatterin toiminnan tukeminen (esim. rahoitus)
 • Vaikuttaminen yleiseen mielipiteeseen, virkamiehiin ja poliitikkoihin

 

Välineet

Sisäinen tiedotus

 • Jäsenkirjeet, tavoitteena sähköinen tiedotus
 • Sähköpostipikaviestit
 • Tekstiviestejä ja puheluita käytetään poikkeustapauksissa
 • Kotisivut ovat päätiedotuskanava ajantasaiseen tiedottamiseen. Kotisivuilla
 • kerrotaan yhdistyksestä (säännöt),
 • julkaistaan toimintasuunnitelma ja -kertomus
 • kerrotaan hallituksen toiminnasta
 • kerrotaan ajankohtaisista jäseniä koskevista asioista
 • julkaistaan jäsenkirjeet
 • kerrotaan tulevista tapahtumista, seminaareista, kokouksista, jäsentilaisuuksista, teatterivierailuista jne
 • laaditaan yhteenveto yhdistyksen seminaareista, juhlista, kokouksista yms.
 • on blogikirjoituksia teatteriesityksistä, ainakin omista tuotannoista.
 • pyritään lisäämään sivujen vuorovaikutteisuutta (jäsenten teatteriarvostelut)
 • kerrotaan teatteria koskevista merkittävistä asioista.
 • Sivut ovat saneet jäseniltä kiitosta
 • Yhdistyksen tilaisuudet, seminaarit
 • Facebook jäsenten keskusteluun
  • Sivut toimivat huonosti, ehkä iäkäs jäsenkunta vieroksuu.
  • Niillä ei ole tiedotusmerkitystä
  • Tavoitteena on edelleen tarjota Facebookilla jäsenille mahdollisuus keskusteluun

Houkuttele tapahtumaan

Panosta kuviin

Kirjoita selkeästi ja tehokkaasti, mutta kuitenkin lyhyesti. 

Ulkoinen tiedotus

 • Lehdistötiedotteet, tiedotustilaisuudet, suhde toimittajiin
 • Länsiväylän kumppani-sivut
  • Sivuja luetaan vähän
  • Sivuille lisätään omia teatteriarvosteluja ja kannanottoja
 • Julkinen sana pääkohteet: HS ja LV, Tapiola-lehti, Ylenaikainen
 • Jäsenten yleisönosastokirjoitukset
 • Esitteet, lehti-ilmoitukset

 

Näy ja kuulu medioissa

 

 

 

 

Yhteenveto jäsenkyselystä

Kysely suoritettiin toukokuussa 20017. Kyselyyn tuli 120 vastausta. Kysely lähetettiin vain niille, joiden sähköpostipostiosoitteet on ilmoitettu yhdistykselle. Yhdistyksessä on 550 jäsentä, joista noin yli 300:n sähköpostiosoite on tiedossamme.

Vastaajista oli

 • 76 % naisia
 • 95 % 61- vuotiaita
 • 61 % yli 70 v Tarvitaanko jäsenkunnan rakenteeseen liittyviä toimenpiteitä?
 • 90 % vastanneista haluaa jäsenkirjeet sähköpostiinsa (huomioitava, että kysely meni vain niille, joilla on sähköposti). Jäsenkirjeet sähköpostina niille, joilla on osoite tiedossa

 

Montako kertaa vuodessa olet

· En koskaan 1-2 kertaa 3-4 kertaa useammin Yhteensä Painotettu keskiarvo
1.      osallistunut kaupunginteatterin esityksiin 1%

1

33%

39

45%

53

22%

26

119 2,87
2.      ostanut lippuja jäsenhintaan 18 %

20

61%

69

16%

18

5%

6

113 2,09
3.      hankkinut lippuja kannatusyhdistyksen kautta 23%

27

56%

64

15%

17

6%

7

115 2,03
4        osallistunut kannatusyhdistyksen retkille 46%

51

38%

42

10% 11 7%

8

112 1,79
5.      osallistunut juhliin ja seminaareihin (esim. pikkujoulut) ja vuosikokouksiin 54%

61

34%

38

5%

6

7%

8

113 1,65
6.      käynyt yhdistyksen kotisivuilla 25%

30

44%

52

14%

16

17%

20

118 2,22

1, 2 ja 3. Mainontamme on riittävää, kyse on enemmän jäsenten tarpeesta. Ehkä enemmän  sähköpostitiedotusta. 4.   aktiivisuus on kiitettävää.  5.   tilaisuuksia on vuodessa vähän   6.   tässä on varmaan tapahtunut parannusta

 

Kuinka tärkeänä pidät seuraavia yhdistyksen tarjoamia toimintoja 

tärkeä samantekevä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Yhteensä Painotettu keskiarvo
1.      lippujen hankkimista jäsenhintaan 84 %

98

11 %

13

2 %

2

3 %

4

117 1,25
2.      alennuslippujen varaamista Espoon teatterin näytöksiin 81 %

95

12 %

14

3 %

4

3 %

4

117 1,29
3.      osallistumista teatteriretkille 66 %

78

19 %

22

3 %

3

13%

15

118 1,62
4.      osallistumista juhliin ja seminaareihin 37 %

43

32 %

37

7 %

8

24 %

28

116 2,18
5.      osallistumista kokouksiin 31 %

35

32 %

36

11 %

12

27%

31

114 2,34
6.      yhdistyksen kotisivuja 69 %

77

19 %

21

3 %

3

10 % 11 112 1,54

1-2. lippujen hankinta on tärkeä osa jäsenpalvelua. 4-5. aika samansuuntaiset tulokset. ”Tärkeä” ja ”samantekevä” vaihtoehdot lähellä toisiaan. Aika suuri osuus ”ei osaa sanoa” vastauksilla.  Kaikkia eivät kokoukset kiinnosta, mutta ”ei osaa sanoa” osuus on liian suuri. Kokousten tarve tulee perustella nykyistäkin paremmin.  6  kotisivujen lukemista pitää vielä korostaa.

Miten haluaisit kehittää kannatusyhdistyksen toimintaa? Mitä toimintamuotoja toivoisit kannatusyhdistyksen lisäävän tai kehittävän?

59 vastausta, joista

 • 14 tyytyväisiä nykytoimintaa
 • 8 toivoi lisää teatteriretkiä, tarve tiedostettu
 • 5 toivoi teatterikappaleiden taustoittamista (Kansallisen lavaklubi), ohjaaja-, näyttelijä- ja muita tekijävierailuja, kehittämisen varaa on, systematisoitava.

 

Pyydämme Sinua käymään uusituilla kotisivuillamme (www.eskateka.fi).   Vastaavatko sivut Sinun tarpeitasi? Haluatko jotain lisää? Haluatko Facebookiin teatterikeskusteluja. Haluatko kirjoittaa/lukea jäsenten teatteriarvosteluja niin Espoosta kuin muualtakin?

65 vastausta, joista:

 • 44 vastaajaa piti sivuja hyvinä, yksikään vastaaja ei moittinut tai tehnyt kehitysehdotuksia
 • 19 toivoi teatteriarvosteluja, Tarkoitus oli, että teatterikeskustelua käytäisiin Facebookissa. Näin ei ole käynyt. Jäsenten keskustelupalsta www-sivuille?

 

Mikä Sinusta on parasta Espoon kaupunginteatterissa ja miten teatteria tulisi kehittää?

89 vastausta, joista

 • 34 kehui hyvää, monipuolista ja mielenkiintoista ohjelmatarjontaa
 • 20 kehui kansainvälisiä tuotantoja
 • 16 kehui että teatteri on lähellä ja espoolainen
 • 11 toivoi teatteritaloa
 • Ainoastaan yhdessä vastauksessa moitittiin ohjelmistoa Helmisen jälkeen.

 

Miten mielestäsi voisi Espoon kaupunginteatterin tunnettuutta lisätä Espoossa ja pääkaupunkiseudulla?

72 vastausta, joista:

 • 19 lisäisi mainontaa
 • 19 lisäisi näkyvyyttä mediassa
 • 10 mielestä uusi teatteritalo lisäisi kiinnostavuutta
 • 4 parhaiten teatteri mainostaa korkeatasoisella ohjelmistollaan (tunnetut näyttelijät).
 • 4 vannoi metron nimiin, ”Espoo on yhtä kaukana Helsingistä, kuin Helsinki Espoosta”
 • Myös puskaradiota kehuttiin. Suunnattuja tietoiskuja Espoon alueilla, korkeakouluihin, opettajille, Helsingin kauppatorille

 

” METRO! Se hyödyntäminen, valmistelut ja kampanjat jo nyt viereille. Joihinkin näytöksiin (omiin) voisi kokeilla IKEAbussin tyyppistä palvelua. Hesasta lähtisi ja palaisi ikioma teatteribussi. Myös Espoon alueet, joista ei juurikaan teatteriin lähdetä. Pohjois-Espoo? Yhteys mm. asukasyhdistyksiin alueilla jne. Vantaa myös, sieltä ei ole tulossa metroakaan vähään aikaan :). Bussiin voisi hakea kumppanuussponsoria. Liikennöitsijä ja / tai joku elinkeinoelämän instanssi. Kokeiluna kannattanee ainakin tsekata. Teatterissa/ Tai teatterin toimesta voisi järjestää happningin, jossa tiloja (jos niitä on) tarjotaan jonkin pääkaupunkiseudun kulttuuriseen/ muunkin tyyppiseen tapahtumaan. Suomen Yrittäjien kautta /Espoon Yrittäjät, Vantaan, Hgi:n) yhteys PK -yrittäjiin. (tuhansia). Kamppis heille lippupaketin muosossa. Mitä muita isompia ryhmiä voisi tulla vastaavasti? Sitä kannattaa miettiä. Pääkaupunkiseudun teatteri yhteistyö, jossa lojaalisti esim. Espoon teatterin ohjelmaa jaettavissa.”

”Yhdistyksen järjestämät informaatiotilaisuudet ovat olleet oikein hyviä ja tärkeätä on niitä jatkaa ja ehkä jopa lisätä. Espoon teatteri on saanut viimevuosina paljonkin julkisuutta ja tunnettuus on varmasti lisääntynyt. Uskon, että tuon em julkisuuden myötä teatterimme on saanut lisää kannattajia ympäri pääkaupunkiseudun. Toivotaan uuden teatteritalon suhteen päättäjiltä järkeviä päätöksiä ja kannatusyhdistykseltä sitkeyttä asian eteenpäin viemiseksi.Tarvetta uudelle teatterille on !!”

Cats

tampreen-teatteri-naytoksen-paakuva

Andrew Lloyd Webberin fantastinen suurmusikaali

Tampereen Teatterille on myönnetty lupa valmistaa maailmankuulusta musikaalista oma, ainutlaatuinen versio! Tähän upeaan tilaisuuteen tarttuu ohjaaja Georg Malvius, jonka luotsaamana on syntynyt Tampereen Teatterin kaksi viimeisintä yleisön ja kriitikkojen rakastamaa menestysmusikaalia, Les Misérables ja Sugar – Piukat paikat.

Cats on valtava musikaali-ilmiö. Vuoden 1981 ensi-illan jälkeen se on rikkonut kaikki ennätykset, ja sen on nähnyt lähes 80 miljoonaa katsojaa ympäri maailman. Musikaalin kohokohta, Barbra Streisandinkin tulkitsema Memory on yksi kauneimmista ja tunnetuimmista musikaalisävelmistä.

Kannatusyhdistys tekee retken Tampereen teatteriin katsomaan ”Cats”- musikaalia. Lähtö  Revontulihallilta torstaina 9.11.2017 klo 11.30. Retken hinta on 85 euroa per henkilö. Hinta sisältää matkan, teatterilipun ja väliaikatarjoilun. Retki myytiin loppuun puolessa tunnissa.

Arvoton näytelmä

Jaettu medialle ja kaupunginvaltuutetuille

Espoossa on puuhattu teatteritaloa jo 32 vuotta. Vuonna 2005 hanke nytkähti eteenpäin, kun kaupunginhallitus päätti rakentaa teatteritalon Vesiputoustalon viereen. Saman sisältöisen päätöksen teki kaupunginsuunnittelulautakunta vuonna 2014. Näistä päätöksistä huolimatta virkamiehet aloittivat salaisen valmistelun teatterin rakentamiseksi Kulttuuritorin alle. Tämän jälkeen tapahtunut ei ole kunniaksi Espoon kaupungin johdolle, ei luottamushenkilöille, eikä myöskään kunnan ja valtion virkamiehille. Virkamiesten valheita ja laittomuuksia (pystyn todistamaan jokaisen) on ollut liikaa ja valitettavasti luottamushenkilöt nielevät kritiikittä kaiken.

Useimmiten kritiikin kohteena on asioiden valmistelija Tapiolan projektinjohtaja Antti Mäkinen, mutta hän toimii esimiestensä valtuuttamana. Salailun vuoksi ei ole aina selvää kuka vastaa mistäkin ja mitä oikeasti on päätetty. Jotta asianomaiset eivät saisi etukäteen vihiä mitä kaupunki esittää, esitykset saatetaan tuoda suoraan kokoukseen tai asian käsittely on salaista ja ne jätetään kirjaamatta pöytäkirjaan. Erityisesti asianosainen, eli itsenäinen teatterisäätiö (kaupunki oin säätiön perustajajäsen), on Hallintolain vastasesti pidetty ulkona valmistelusta.

 

Laittomia päätöksiä

Viimeisin esimerkki on, että Espoon kaupunki katsoo, ettei edes Kuntalaki sido sitä. Kuntalain mukaan valtuuston toimikausi on neljä vuotta (kuntalaki 15 §) ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alussa. Muiden toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi (Kuntalaki 32 §). Kuitenkin kaupunginhallitus 5.6.17 ja kulttuurilautakunta 6.6.17 päättivät maanalaisen teatterin rakentamisesta, ilman toimenpidevaltaa. Päätökset ovat laittomia, eikä niitä saa toimeenpanna.

Kaupunginhallituksen päätökseen liittyy mystinen lausuma: ”Esittelijän kokouksessa tarkistama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutoksin.” Pöytäkirjasta ei ilmene mitä nämä muutokset ovat. Salailu jatkuu.

Uusi valtuusto nimittää toimilimet. Uudessa valtuustossa joku saattaa ajatella omillakin aivoillaan, eivätkä ehkä hyväksykään virkamiesten esityksiä. Siksi on parempi pelata varman päälle, koska edellisen kauden luottamushenkilöt nielivät kaiken.

Nyt teatterin sijainti siirrettiin Kulttuuritorin alta viereisen urheilunkenttätontin alle ja kulttuurikeskusta osin puretaan. Em. elinten esittelystä oli ”unohtunut”, että Kulttuurikeskusta ympäristöineen on haettu suojelluksi ja alueella on toimenpidekielto. Tämä ”unohdus” on tapahtunut aiemminkin. Tämä on keskeinen tieto, joka päättäjillä tulee olla.

Vanha valtuusto oli toivonut, että tilojen sijoittamisen eri vaihtoehdoista kulttuurikeskuksen yhteyteen (myös maan päälle) tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2017 huhtikuuhun mennessä. Näin ei toimittu.

Entisenä kulttuurilautakunnan puheenjohtajana tiedän Kulttuurikeskuksen tilanpuutteet. Nykyiset toiminnatkaan eivät mahdu sinne kunnolla. Teatterin henkilökunnalle ei ole osoitettu työtiloja ei Kulttuurikeskuksesta, eikä maan alta. Onko tämä Espoon mainostaman kestävän kehityksen mukaista toimintaa? Rakennetaan valmiiksi liian ahdasta.

Jos pitää rakentaa maan alle, niin miksi ei samalla poistettaisi Kulttuurikeskuksen tilaongelmia? Väliaikatarjoilu tapahtuu nykyään eteistiloissa, kun ravintola on liian pieni. Kirjaston tilanpuutteen vuoksi pitää yksi seinä purkaa keskusaltaalle päin ja tuhota arkkitehdin tärkeänä pitämän vesiputous ja amfi.

Käytännön järki sanoisi, että jos teatteri on Kulttuurikeskuksen vieressä niin teatterin sisäänkäynti voisi olla maan päällä. Sen yhteyteen voisi rakentaa kunnon ravintolatilan, joka nyt puuttuu. Teatterin henkilökunta saisi työtilat maan päälle ja Kulttuurikeskus saisi lisätilaa. Kirjasto voisi laajeta Kulttuurikeskuksen eteis- ja ravintolatilaan, niin ulkoseiniä ei tarvitsisi purkaa. Tai sitten kirjasto voisi siirtyä uuteen tilaan ja Kulttuurikeskuksesta vapautuisi valtavasti tilaa.

Järjen käyttö ei Espoossa ole sallittu. Kun on jotain saatu päähän, sitä ajetaan väkisin läpi, nyt teatteria maan alle. Useamman kerran on päätetty, että myös maanpäälliset vaihtoehdot tutkitaan. Niitä ei ole kunnolla selvitetty. Yhtä tapausta käydään läpi muistion lopussa.

 

Viime vuosien tapahtumat

2005

Kaupunginhallitus päättää rakentaa teatterisäätiön esityksestä teatteritalon Vesiputoustalon viereen. Tätä päätöstä ei ole kumottu, mutta kuitenkin kaupunginhallituksen alainen Elinkeno- ja kilpailukykyjaosto (myöhemmin jaosto) on päättänyt useamman kerran tätä päästöstä vastaan.

10:ssa tukikonsertissa kaupungin johto kävi tukemassa omaa teatteritaloa Vesiputoustalon viereen. Näin teki myös nykyinen kaupunginjohtaja teatterin 25 vuotisjuhlassa ja silloinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

2006

Kulttuurilautakunta päättää arkkitehtuurikilpailusta. Jätettiin 8000 nimen adressi teatteritalon puolesta.

2009

Espoolaiset taiteilijat vetoavat teatteritalon puolesta.

2010

Teatterisäätiö järjestää kilpailutuksen rahoituksesta. Osanottajia on runsaasti, eräät pitävät edelleen yhteyttä. Asia ei etene, koska kaupunki ei ole tehnyt tarvittavia päätöksiä. Kaupunki väittää, ettei rahoitusta ole.

2011

Mainosvideolla Tapiolan projektinjohtaja Mäkinen kehuu Vesiputoustalon viereistä tonttia parhaaksi mahdolliseksi.

2014

Kaupunginsuunnittelulautakunta (Kaupsu) päätti teatterin kaavasta Vesiputoustalon viereen. Päätös on edelleen voimassa, mutta virkamiehet kieltäytyvät tuomasta sitä valtuuston hyväksyttäväksi. Tällaista harkintavaltaa virkamiehillä ei ole.

Kaupunginhallituksen jaosto päättää teatteritalon rakentamisesta Vesiputoustalon viereen, koska se on kaupunkikuvallisesti paras paikka.

2015

Tilakeskuksen päällikkö Slätis paljastaa, että em. päätösten vastaisesti virkamiehet ovat salassa valmistelleet teatterin rakentamisesta maan alle. Slätis siirretään muihin tehtäviin. Tilakeskus ja kulttuuritoimi jatkavat salaista valmistelua. Kulttuurijohtaja Tommila kertoo Asukafoorumissa todellisen syyn maanalaiseen ratkaisuun: muuten kulttuurikeskuksen remonttiin ei saada rahaa.

Jaosto päätti marraskuussa, että sekä maanalainen vaihtoehto Kulttuuritorin alle, että Vesiputoustalovaihtoehto tulee selvittää. Samalla pitää selvittää mahdollisuus rakentaa Vesiputoustalon tontille asuntoja (tontin arvo 40 milj €). Päätöstä käydään lopussa läpi tarkemmin.

2016

Huhtikuussa Leena Luhtanen ja 20 muuta valtuutettua vaativat selvitystä siitä miksi virkamiehet kieltäytyvät tuomasta Kaupsun päättämää Vesiputoustalon kaavaa valtuuston käsittelyyn. Kysymyksen mukaan vuonna 2014 jaostolle esitettiin, että Vesiputoustalon on kaupunkikuvallisesti paras paikka (jota mieltä oli myös asiantuntijaelin Kaupsu), mutta vuonna 2015 jaoston mukaan paras paikka kaupunkikuvallisesti onkin maan alla. Samoin kysyttiin miten, Tapiolan asukkaita on kuultu. Virkamiehet yrittivät vastata, mutta koska se ei vastannut esitettyihin kysymyksiin, valtuusto palautti kysymyksen yksimielisesti valmisteluun. Kysymys on jätetty vastaamatta valtuustokauden aikana.

Toukokuussa Espoon kulttuuriseura jättää Kulttuurikeskuksen suojeluhakemuksen Uudenmaan Ely-keskukselle. Hakemuksen ”katoamisesta” lisää jäljempänä omassa luvussaan.

Jaosto päättää kesäkuussa jatkaa maanalaisen ratkaisun valmistelua kulttuurikeskuksen peruskorjauksen yhteydessä. Tietoa suojeluhakemuksesta julkaistiin näyttävästi Länsiväylässä toukokuussa. Jaoston jäsenet kuitenkin uskoivat esittelijää, jonka mukaan suojeluhakemusta ole olemassa.

Kun valtuusto käsitteli syyskuussa Konserniraporttia, vaati valtuutettu Luhtanen raporttiin seuraavaa muutosta: ”Konserniraportti merkitään tiedoksi siten, että Espoon kaupunginteatterin tilojen sijaintia koskeva kohta poistetaan”. Perusteluna hän esitti, että ”Kaupunginteatterin sijaintia tai paikkaa ei ole käsitelty saatikka päätetty valtuustossa millään tavalla.” Esitystä ei hyväksytty äänestyksessä.

2017

8.5 kaupunginhallitukselle esitetty teatterin tarveselostus merkittiin salaiseksi eikä sitä pöytäkirjattu. Viimeisen vuoden aikana teatterisäätiö ei ole pyynnöistään huolimatta saanut mitään tietoa, minkälaista teatteria kaupunki suunnittelee säätiölle.

Kaupunginhallitus   5.6.17 ja kulttuurilautakunta 6.6.17 päättivät lainvastaisesti maanalaisen teatterin rakentamisesta Kulttuurikeskuksen urheilukentän puolelle.  Maanpäällisiä vaihtoehtoja ei ole selvitetty nytkään kunnolla, vaikka näin on päätetty.

2020

Teatterin vuokrasopimus päättyy vuonna 2020. Vesiputoustalo olisi valtuustokäsittelyn jälkeen valmis rakennettavaksi ja olisi ollut valmis ennen vuokrasopimuksen loppumista.  Maanalaisen rakentamisen päätöksiä vasta valmistellaan ja se vie 5-10 vuotta. Sen on jo kerran ulkopuolinen konsulttifirma todennut toteuttamiskelvottomaksi. Kaupunki ei ole esittänyt missä teatteri toimii vuonna 2021.

Lakien rikkomukset

Asukasdemokratia

Monessa laissa (alla ) kerrotaan asukkaiden ja asianomaisten vaikuttamismahdollisuuksista  kunnan päätöksentekoon. Toisaalta ei löydy yhtään lakia jonka mukaan julkisen rakennuksen valmistelu voisi olla salaista – jopa asianosaisille. Kaupunki ei ole perustellut minkä vuoksi teatteritalon valmistelu on tapahtunut salaisesti.

Tapiolan asukkaat ja teatterisäätiö ovat monessa yhteydessä vaatineet selvitystä teatterin rakentamisesta (Asukafoorumi).

Kuntalaki

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä.

22 § Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;

2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;

Maankäyttö- ja rakennuslaki

1 §  Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.

Hallintolaki

1 § Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Asianosasisen kuuleminen

Hallintolaki

11 § Asianosainen

Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

34 § Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Aloitteentekijä teatteritaloasiassa on teatterisäätiö, eli on asianosainen. Talo tulee sen käyttöön. Alussa teatterisäätiö oli mukana valmistelussa, mutta heidät heitettiin ulos, koska ajoivat tehtyjen päätösten mukaisesti teatteritaloa eikä teatteritilaa.

Poliittiseen päätöksentekoon tulleista esityksistä ei ole pääsääntöisesti kerrottu säätiölle etukäteen, vaikka sitä on monesti vaadittu, saatikka että olisi pyydetty lausunto. Kaupungin esityksiä ei ole aina etukäteen jaetussa esityslistassa, vaan ne on tuotu esityslistan ulkopuolelta. Käsittely on julistettu salaiseksi, kuten tänäkin vuonna, eikä asiaa ole pöytäkirjattu.

Säätiötä on työryhmissä edustanut maanalaista ratkaisua ajanut teatterinjohtaja Thibblin, vaikka säätiön Vesiputoustalopäätös oli voimassa. Edellinen johtaja Jussi Helminen näki oman talon haasteena, Thibblin riskinä. Espoon kulttuuri- ja teatteriväki on edelleen tiukasti oman talon takana.

 

Kulttuurikeskuksen suojelu

Teatterin kannatusyhdistys ja Tapiolan asukkaat totesivat, että virkamiesten toimintaan ei pysty vaikuttamaan em. lakien suomin vaikuttamismahdollisuuksin. Tämän vuoksi Espoon Kulttuuriseura jätti laatimani Kulttuurikeskuksen ja sen ympäristön suojeluhakemuksen. 18.5.16. Asia oli laajasti esillä Länsiväylässä, joten voidaan olettaa, että se oli yleisessä tietoisuudessa.

Jaostolle väitettiin, 6.6, ettei mitään suojeluhakemusta ole jätetty. Espoon Kulttuuriseura otti yhteyttä Ely-keskukseen. Elykin väitti, ettei hakemusta ole jätetty.

Pari tuntia sen jälkeen, kun jaosto oli päättänyt rakentaa suojelluksi haetun alueen, hakemus löytyi Ely:stä. Tämä tapahtui vasta sen jälkeen, kun ilmoitimme kirjaajalle, että meillä on vastaanottokuitti. Hyvin nolo kirjaaja löysi hakemuksen pöydältään. Ely:n virallisen kannan mukaan hakemus oli vahingossa joutunut suljettuun tilaan ja sitä oli etsitty kovasti. Hakemus oli kuitenkin kirjattu jo sitä jätettäessä, tai sitten oli kirjaussääntöjä rikottu.

Tein kantelun Ely:n toiminnasta Ympäristöministeriöön. Ely-keskus antoi oman kantansa ministeriölle lokakuussa 2016. Keskus myöntää kirjallisesti kadottaneensa hakemuksen. Ympäristöministeriötä on pariin otteeseen muistutettu kantelusta, mutta päätöstä ei ole tehty, vaikka papereita on pyöritelty jo vuosi.

Tätä kirjoitettaessa tuli Ympäristöministeriöstä viesti, että hekin ovat kadottaneet kanteluasiakirjat ja pyytävät niitä uudestaan. Tämä tapahtui vasta kun uhkasin viedä asian Oikeuskanslerille.

Lain mukaan suojelluksi haetulle kohteelle voidaan antaa vaarantamiskielto (toimenpidekielto) hakemuksen käsittelyn ajaksi, jos alue aiotaan rakentaa, kuten KH:n jaosto oli päättänyt. Ely kieltäytyy antamasta kieltoa. Pyysin Ympäristöministeriötä selvittämään, onko Ely tulkinnut lakia oikein. Ministeriö on kanssani samaa mieltä ja vaarantamiskielto säädettiin kuluvan vuoden alkupuolella.

Ihmettelin eräässä tilaisuudessa Antti Mäkisen ja Ely-keskuksen yhteisiä kannanottoja. Mäkinen sanoi tietävänsä mitä Ely tulee päättämään. Mäkisen ja Ely-keskuksen mukaan toimenpidekieltoa ei tarvita koska suojelu hoidetaan asemakaavoituksella. Mihin sitten Lakia rakennusperinteen suojelusta tarvitaan? Mäkinen hermostui ja ryhtyi jälleen kerran uhkailemaan, kun puutun virkamiesten toimintaan. En ollut ainoa uhkailujen kohde. Hän on monesti sanonut minun olevan väärässä, mutta ei ole perustellut mitenkään kantaansa.

 

Valheita

Virkamiehet ovat väittäneet, että Museovirasto on maanlaisen ratkaisun takana. Mäkiseltä saatu tieto oli myös päätoimittaja A-P. Pietilän Länsiväylälehden pääkirjoituksessa. Valitin siitä Julkisen Sanan Neuvostoon. Vasta uudelleenkäsittelypyynnön jälkeen JSN myönsi, että em. kanta ei pidä paikkaansa. Olivat olleet yhteydessä Museovirastoon.  Meitä ”Teatterikiivailijoiksi” otsikoitua pääkirjoitusta JSN:n kuvailee seuraavasti ”Länsiväylän pääkirjoituksessa kyse on yleisluontoisista ja kärjistävistä väitteistä ja ilmaisuista sekä lehden esittämistä, osin pitkälle viedyistä tulkinnoista”. ”Teatterikiivailijat” eivät saa läpi juttuja teatteritalon puolesta,

Samoin Mäkinen sitkeästi väittää, että arkkitehti, professori Sipiseltä on saatu lausunto. Sipinen kiistää asian. Espoon Kulttuurikeskus on kansainvälisesti arvostettu rakennus. Se on perusta Sipisen muille arvostetuille kulttuurirakennuksille. Tavoitteena on purkaa Keskusaltaalle päin oleva seinä, amfi ja vesiputous. Sipisen mukaan taideteosta ei voi purkaa kuulematta taiteilijaa – arkkitehtia. Hän pitää purettavaa aluetta ja sen vesiaihetta rakennuksen keskeisenä elementtinä.

 

Esimerkkinä esittelyn tasosta alla analysoidaan KH:n jaoston esityslistaa kokouksessa 16.11.15

” Kulttuurikeskuksen yhteydessä Teatterin rakentamiskustannusten arvioidaan olevan huomattavasti (noin 50 %) alhaisemmat kuin Vesiputoustalon edustalla.” Aiempien Teknisen toimen laskelmien mukaan toinen vaihtoehto maksaa 46 milj € ja toinen 48 milj €. Käyttökustannukset ovat samaa luokkaa.

Myöhemmin lukuja muutettiin. Nyt Vesiputoustalo maksaisikin ainakin 53 miljoonaa ja maanalainen ratkaisu 43 miljoonaa. Ero on saatua aikaan siten, että teatterin maanalaisen ratkaisun rappujen ja käytävien rakentaminen oli siirretty Kulttuurikeskuksen peruskorjausbudjettiin.

Esittelyissä puhutaan maanlaisen ratkaisun synergiaeduista Kulttuurikeskuksen kanssa. Tämä ”etu” on yhteinen naulakko, joka ei riitä kolmen salin tarpeisiin.

”Kulttuurikeskusratkaisun toteuttamis-  ja aikatauluriskit ovat pienemmät kuin Vesiputoustalon edustalla.” Kun Vesiputoustalon kaava on vahvistettu valtuustossa, rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi. Maanalaisen ratkaisun kaavoittamista ei ole vielä edes aloitettu. Yleensä se vie 5-10 vuotta.

Esittelytekstin mukaan Vesiputoustalon tontille ei voi kaavoittaa teatteria huonojen pohjaolosuhteiden mukaan, mutta tämä ei haittaa asuintalojen rakentamista samalle tontille.

”Myöskään soveltuvia yhteistyökumppaneita mahdolliseen yhteishankkeeseen ei ole kyetty osoittamaan”. Vuonna 2010 suoritetussa selvityksessä (Saraco) oli kuusi yritystä kiinnostunut teatterikiinteistön rahoittamisesta ja viisi yritystä hotellikiinteistön rahoittamisesta. Osa pitää edelleen yhteyttä.

Toisin kuin päätöksen perusteluissa todetaan Vesiputoustalon viereen rakentamine ei edellytä kaupungin investointia. Maan alle rakentaminen voi tapahtua vain kaupungin investointina. Asukaslukuun suhteutettuna Espoo avustaa teatteriaan tällä hetkellä selvästi vähiten (6 €/as, seuraavaksi huonoin 17 €/as) teatteriaan suurista ja keskisuurista kaupungeista.

Vapaaehtoiset ohjelmien myyjät

Seuraavat 500 vuotta

Kantaesitys 20.9.2017

Paavo Westerbergin uusi näytelmä on moderni trilleri perisynnistä ja syyllisyydestä. 

Vadelmavenepakolainen

 

 

Mikko Virtasella on identiteettiongelma. Hän ei halua olla suomalainen mies, ahdistunut änkyrä. Hän on henkisesti ruotsalainen, avoin ja ulospäin suuntautunut. Hän haluaa elää kansankodissa, missä ovetkin avautuvat kutsuvasti sisäänpäin. Hän on lapsesta asti haaveillut, että pääsisi asumaan Ruotsiin, jossa sosiaalidemokratia on toteutunut kauneimmassa muodossaan ja ihmiset ovat sympaattisia ja sosiaalisesti lahjakkaita. Haluan olla yksi ruotsalaisista. Haluan, että minut otetaan mukaan siihen kolmituntiseen upealla tavalla polveilevaan keskusteluun, jossa päätetään, että taloyhtiön ruohonleikkuriin vaihdetaan terä.Oikeastaan Mikko Virtanen on aatteineen ruotsalaisempi kuin nykyruotsalaiset itse. Se paljastuu lopulta Mikollekin. Satiirinen tarina on yksinkertaisesti hauska, vaikka kaikki tapahtumat eivät hauskoja olekaan. Paljon ehtii tapahtumaan Mikon hankkiessaan itselleen ruotsalaisen identiteetin ja perheen..

Käsikirjoitus on Miikka Nousiaisen ja rooleissa esiintyvät Iikka Forss, Ulla Tapaninen, Minttu Mustakallio, Taisto Oksanen, Katja Kuttner ja Jari Pehkonen. Ohjaus on Jaakko Saariluoman.

Kannatusyhdistys tekee retken Heinolan kesäteatteriin tiistaina 25.7.2016 katsomaan esitystä ”Vadelmavenepakolainen”Lähtö on Revontulihallilta tiistaina 25.7. klo 11.30. Retken hinta on 50 euroa per henkilö. Hinta sisältää matkan, teatterilipun ja väliaikatarjoilun. Varaa lippusi 15.5.2017 klo 10 lähtien sähköpostitse laila.suokorte@kolumbus.fi tai puh 040 547 7505. Saatuasi vahvistuksen maksa lippusi yhdistyksen tilille FI12 5724 4220 045856. Käytä viitenumeroa 882600.

Teatterinjohtaja vaihtuu

Espoon Kaupunginteatteri hakee

Onnea Jokke!

Teatterin johtaja Joachim Thibblin

 

Teatterimme johtaja Joachim Thibblin on valittu Svenska Teaternin uudeksi johtajaksi. Espoosta kotoisin oleva Jokke tuli meille Åbo Svenska Teaternista vuonna 2014 Jussi Helmisen jälkeen. Jokke on koulutukseltaan teatteritieteen maisteri.

Espoon teatterin mainetta kuvaa hyvin se, että jo nyt on tullut runsaasti tiedusteluja johtajan paikasta.

© 2017 Espoon kaupunginteatterin kannatusyhdistys — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenYlös ↑